Bustur: Kranke- og Vombsjön

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 2. JUNI 2018
 KL. 07:00
 Heldagstur

På denne tidlige sommertur vil vi besøge nogle af Skånes bedste lokaliteter på dette tidspunkt af året. Fra Krankesjöns fugletårne og skjul vil vi opleve sortterner, flere lappedykkerarter, skægmejser, rørhøge, og i omegnen vil pirol, lille flagspætte, lærkefalk og græshoppesanger være muligheder. Ved Vombs enge vil vi bl.a. kigge efter traner, stor kobbersneppe og brushøns.

TILMELDING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden :

 http://www.doftravel.dk/bustur-kranke-og-vombsj%C3%B6n-l%C3%B8rdag-2-juni

Pris: kr. 320 for voksne og kr. 270 for unge under 13 år. TURLEDER Eric Schaumburg, ()

KONTAKT Hans Harrestrup Andersen, 2464 7339

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 7