Hallands Väderö inkl. alkefugle- og sælsafari

DOF København, Københavns Kommune
TORSDAG 10. MAJ 2018
 KL. 06:45
 Heldagstur

Bustur

Ud for Hallandsåsen ligger Kattegats sydligste klippeø. Det er en sand perle af et naturreservat med urskov, skærgårdskyst og skær med mange sæler. På sejlturen fra Torekov vil vi se efter tejster, lomvier og alke. På selve øen går vi gennem urskoven, hvor der yngler huldue, karmindompap og en mængde sangere. Langs øens vestside holder de spættede sæler til. Gåturen på klipperne er lidt vanskelig, så godt fodtøj anbefales. Vi forventer endvidere at se skærpiber, gråsisken og sildemåge.

TILMELDING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden:

http://www.doftravel.dk/bustur-hallands-v%C3%A4der%C3%B6-inkl-alkefugle-og-s%C3%A6lsafari-torsdag-10-maj-2018

Pris kr. 375 for voksne og kr. 275 for unge under 13 år. TURLEDER Mikkel Holck, ()

KONTAKT Stefan Stürup, 30828192 (ssturup@gmail.com)

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 6.45