Bustur NØ-Skåne (tranetur)

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 24. MARTS 2018
 KL. 08:00
 Heldagstur

Tranerne er begyndt at raste i Nordøstskåne i større antal (op til 6000). Vi vil besøge disse områder og håber på at opleve tranedansen. Efter dette besøges nogle af de fine rasteområder i nærheden f.eks. Hammarsjön og Østersøkysten ved Ravlunda Skjutfelt samt den smukke dal i Degeberga. På disse lokaliteter har vi desuden mulighed for at se f.eks. vandstær, bjergvipstjert, rørdrum, de første fiskeørne, mange gæs og ænder samt havørn.

 

TILMELDING 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: 

http://www.doftravel.dk/bustur-n%C3%B8-sk%C3%A5ne-tranetur-l%C3%B8rdag-24-marts-2018

Pris kr. 310 for voksne og kr. 260 for unge under 13 år. PRIS 310 kr.

TURLEDER Nickolaj Noel Christensen, ()

KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 8.