Fugletur ved Stubbe Sø

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Syddjurs Kommune
SøNDAG 10. JUNI 2018
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år. 

KONTAKT Allan Gudio Nielsen , 20890909

MØDESTED 

P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.