Vadefugletræk ved Blåvand

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
LøRDAG 11. AUGUST 2018
 KL. 06:00
 Fugletur/Begyndertur

Blåvandshuk er Danmarks suverænt bedste sted for efterårets vadefugletræk, og trækket topper i august.
Hvis vejret er, så fuglene ikke trækker, tager vi rundt i området og kigger på de mange rastende vadefugle.

TILMELDING 

senest 10. august  kl. 18 til Søren Peder Nielsen

 TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 06.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: P-pladsen ved Blåvand fyr kl. 06.45GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT