Nørresø og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 9. JUNI 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Klassisk tur til det rige fugleliv i Tøndermarsken og Margrethekog. Vi ser især svømme- og vadefugle.
Hjemvejen går langs digerne nordpå med forventet stop ved bl.a. Ballum sluse og Astrup Engsø.

TILMELDING 

senest 8. juni kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Dagen begyndte med overskyet vejr, en stor behagelighed efter 5-6 ugers bagende sol. Op ad formiddagen tog solen dog over igen. 

Vi - dvs. 10 deltagere – lagde ud ved Nørresø, en klassisk lokalitet, når vi er på de kanter. Det mest iøjnefaldende var fire Sølvhejrer, der jo lyser godt op i landskabet. Det samme gælder svanerne, hvor der var nogle få Knopsvaner og en enkelt Sangsvane, der ikke var trukket med sine fæller nordpå.
Ænder var der naturligvis også, bl.a. Skeand, Knarand og Krikand, og på et tidspunkt trak en lille flok Canadagæs henover søen og forsvandt østpå.
Af vadefugle så vi Lille Præstekrave, Rødben, Vibe og to Brushaner, den ene med sort krave, den anden med brunspættet.
Småfuglene fik vi også kigget på: en Sivsanger sad frit fremme, og et Rørspurvepar lod sig også se i fin afstand. Vi hørte en Kærsanger, men så den ikke.

Efter lidt grænsehandel i Aventoft kørte vi til Haasberg Sø. Her så vi Sortterner i det fjerne, mens et Rørhøgepar fouragerede i fin afstand. En Rørdrum var ganske kortvarigt i luften og blev kun set af et par stykker, til gengæld kunne vi alle lidt efter høre dens dybe brummen. Også en Blåhals viste sig i et glimt, så de fleste ikke fik den at se.
Blåhalsen var til gengæld hovedattraktionen ved næste stop, Rudbøl Sø. Her sad den frit fremme og fløj ind imellem lidt rundt, så vi også kunne se den flotte, rustrøde hale. Her fløj også et par Sortterner rundt. Området huser en pæn del af den minimale danske ynglebestand.

Vi rykkede nu til Rickelsbüller Koog, som vi kiggede ud over fra diget i det sydøstlige hjørne. Her var det mest spændende adskillige Klyder, der gik rundt og fandt føde sammen med unger i forskellige aldre. En flok på måske ca. 100 Bramgæs fouragerede i det fjerne – oversomrende, eller yngler de her?  I øvrigt var kogen præget af den langvarige tørke, der var meget lidt fri vandflade.

Efter frokost på diget ved Rickelsbüller Koog kørte vi op til landegrænsen og helt ud til det fremskudte dige. Der var ikke mange fugle her, mest Hættemåger, men vi så dog bl. a. Klyde, Rødben, Strandskade og Stor Kobbersneppe. Her fik vi i øvrigt lejlighed til at kigge på en Rørsanger, der adskillige gange sad frit fremme.
Vi opdagede på et tidspunkt en råbuk ude midt i Saltvandssøen, den var i adstadigt tempo ved at krydse søen.

Sidste lokalitet var Vidåslusen. Her stod en enkelt mørkbuget Knortegås på vaden, den burde for længst være fløjet til Svalbard.
På faskinerne, hvor forlandet går over i vaden, sad fire Havørne. De to nærmeste kunne vi aldersbestemme til henholdsvis en gammel og en 2 K fugl, mens de to andre var for langt væk til en sikker aldersbestemmelse.
Det blev dagens sidste oplevelse. Vi skiltes ved Vidåslusen og kørte hjem.

/Søren Peder Nielsen