Klelund Dyrehave

DOF Sydvestjylland, Vejen Kommune
LøRDAG 26. MAJ 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Klelund Dyrehave drives med det formål at sikre størst mulig biodiversitet ved hjælp af varierede biotoper, der bl. a. plejes af store græsædere som en stor Kronhjortebestand og på det seneste også med Vildsvin. De varierede naturforhold kommer naturligvis også fuglene til gode, adskillige spændende skov- og åbentlandsfugle trives her.
Det er et privat initiativ, der er fint i tråd med de nyeste anbefalinger fra biologerne, som man kan læse nærmere om i Rune Engelbreth Larsens bog fra 2017, "Vildere vidder i dansk natur".
Sven Bødker deltager i turen som  lokalkendt turleder.

TILMELDING 

senest 25. maj kl. 18 til Per Fabricius.TURLEDER Per Fabricius, 2083 0758 (fabrik.ugle@gmail.com) og Sven Bødker, 4062 1370 (99procentabe@gmail.com)

KONTAKT Per Fabricius, 2083 0758 (fabrik.ugle@gmail.com)

MØDESTED 

 P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Klelund Plantage, P-pladsen ved mindestenen, Agerbækvej 4 - 6GPS 55.5941, 8.90613
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Kronprinsens 50-årsdag med væg til væg tv-dækning kunne ikke afholde 12 sydvestjyske fugleentusiaster fra at tage på tur til Klelund Dyrehave. 
Vi blev belønnet med en pragtfuld sommerdag i den nordlige del af området, der er helt domineret af lynghede. Det vidstrakte hedeområde er dels gammel hede, dels nyopstået efter at tæt granskov er blevet fældet som led i biodiversitetsprojektet.

Den magre hedehabitat betyder, at der er langt mellem fuglene, og artsantallet er begrænset. Til gengæld er der flere interessante arter og helhedsvirkningen af de store vidder i kombination med fuglene giver en formidabel naturoplevelse.
Sanglærken var talrig på turen, men karakterfuglen var Skovpiberen, der navnet til trods ikke er en skovfugl. Den trives på heden, men kræver dog enkeltstående buske eller skovbryn indenfor rækkevidde. Den så og hørte vi på hele turen med den karakteristiske sangflugt, hvor den flyver op og synger kraftigt, mens den daler ned og lander i en busk. I udseende, adfærd og sang er den vanskelig at skelne fra Engpiberen, men de optræder på forskellige biotoper, og Engpiberen lander som regel på jorden, når den afslutter sin sangflugt.
En anden karakterfugl på heden er Rødrygget Tornskade, en af de senest ankommende Afrikatrækkere, men den havde heldigvis indfundet sig på heden. Vi så 3 - 5 af de smukke og karakterfulde hanner.
Vi så også enkelte Bynkefugle, og et par deltagere var så heldige at se en Sortstrubet Bynkefugl. Den er ellers primært at finde på klithederne ved Vestkysten, men har i de senere år bredt sig til heder inde i landet.
Et par Topmejser holdt til i et mindre buskads. Vi hørte deres karakteristiske trillen og så dem sidde frit fremme. Det er ellers en udpræget nåleskovsfugl, men den udnytter tilsyneladende også heden nær skoven.
Vi så desuden Misteldrossel, Gulspurv, Tornirisk og Skovskade. En Tårnfalk musede over heden, mens de egentlige sangere glimrede ved deres fravær (vi hørte dog Løv-, Gran- og Gærdesanger fra de tilstødende skovområder). En enkelt Trane blev set i luften langt borte.

Heden har meget andet end fugle at byde på. Her vokser bl.a. den meget sjældne Cypresulvefod, som vi fik vist en bestand af (se foto). Insekter var der naturligvis masser af i det bragende solskinsvejr: Dagsommerfugle (Blåfugle og Perlemorsommerfugle), Guldsmede og Vandnymfer og ikke mindst den ikke helt almindelige bille, Brun Sandspringer, der holdt til mange steder i de sandede hjulspor.

Dyrehaven har en stor bestand af Krondyr, som vi så nogle få af. Områdets Vildsvin, der ikke er nær så talrige og lever mere skjult, fik vi ikke set.

Efter madpakkerne kørte vi til Østerbygaard dambrug ved Holme Å lidt øst for Hovborg. Målet var her Bjergvipstjert og Isfugl. Den første fik vi set rigtig fint, men sidstnævnte glippede. En Mudderklire holdt til her, og en Misteldrossel var travlt optaget af at skaffe føde til sine sultne unger (reden så vi nu ikke). I luften fouragerede mange By- og Landsvaler. Svalerne havde været næsten fraværende på heden, hvor de ikke kan finde passende steder at bygge rede.

Her sluttede turen efter en fin dag i spændende natur.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Fotos: Anne Magotte