Årslev og Egå Engsøer ved Aarhus

DOF Sydvestjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 10. MARTS 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Turen går til Østjylland, hvor vi besøger to søer, der er skabt på tidligere landbrugsarealer: Årslev Engsø og Egå Engsø, begge ved Aarhus.
Hvis tiden tillader det slutter vi af ved den ligeledes gendannede Bygholm Sø (og enge) ved Horsens.

Turen var oprindeligt annonceret til lørdagen efter, men måtte flyttes til 10. marts i stedet.

TILMELDING 

senest 9. marts kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Land Syd, Hedemarken 9, 7200 Grindsted kl. 08.45GPS 55.7536, 8.96234
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Turen til Østjylland blev en illustration af, at planlægning af fugleture om vinteren er en vanskelig disciplin. Det blev til mange kørte kilometer, men for få fugle.
Vi var ni deltagere fra begyndelsen, men allerede efter få kilometer faldt to deltagere fra. De foretrak at dreje af mod de ikke så fjerntliggende Skjern Enge.

Vejret var rimeligt (en smule over frysepunktet, svag vind, ingen nedbør, men overskyet), da de tilbageværende syv deltagere nåede frem til en isdækket Egå Engsø i Aarhus' nordlige udkant.
Heldigvis var der våger i isdækket. Her lå der nogle hundrede svømmefugle bl.a. Troldand, Taffeland, Stor Skallesluger, Krikand og Grågås.
En tillidsfuld Tårnfalk (adult han) var et flot syn, og en flok livlige Grønsiskener udgjorde en fin kulisse. 
Højdepunktet ved Egå Engsø var dog en gammel Havørn, der var i gang med at fortære en gås på isen. Da den var mæt fløj den hen til iskanten, hvor den skyllede efter med nogle slurke vand, inden den fløj bort. Nu blev der så plads til de Krager og Svartbage der respektfuldt havde fulgt ørnens måltid indtil da. Svartbagene var i øvrigt en pædagogisk illustration til, hvor stor en Havørn egentlig er, de store måger syner ikke meget ved siden af ørnen.

Vi rykkede nu til Årslev Engsø sydvest for Aarhus. Ikke overraskende var også denne isdækket, men også her med våger med stort samme udvalg af svømmefugle.
Den største oplevelse fik vi da vi gik ned mod søen gennem lunden ved Constantinsborg. Her kredsede to Røde Glenter rundt over hovedet på os - et lokalt ynglepar?

Vi droppede det planlagte besøg ved Bygholm Sø og besøgte i stedet Bygholm Park, som undertegnede havde hørt skulle være en sikker Vandstærelokalitet. Vi så dog ingen i den dovent flydende Bygholm Å, der heller ikke lignede en Vandstærebiotop. Efter hjemkomsten har det vist sig, at der har været 1-2 Vandstære hele vinteren, vi afbrød blot vor søgen et par hundrede meter for tidligt.
Til gengæld nød vi de tillidsfulde fugle i parken: Rørhøne, Blishøne, Krikand, Fiskehejre (en lille koloni med rugende fugle). Det gav fine fotomuligheder til den ene fotograf der var med.
Parkens mange Hættemåger var et studie i overgangen fra vinterdragt til yngledragt. Snart sagt alle stadier fra den ene yderlighed til den anden var repræsenteret.

Kuriøst nok gik der gardere rundt i parken. Det skyldtes dog ikke dronningebesøg, men de skulle holde såkaldt "blå fest", hvor de fejrer, at rekruttiden er forbi, og at de nu kan indgå i vagtkompagniet.

Den lange køretur gav også oplevelser: adskillige Viber trak i flokke nordpå eller rastede på markerne, og da vi nåede godt østpå dukkede de Røde Glenter op - 3 fugle blev det til i alt.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Jens Hansen