Skals Enge og Kølsen Engsø, gråmejsetur

DOF Nordvestjylland, Viborg Kommune
ONSDAG 25. APRIL 2018
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur

Mødested: på P-plads sydvest for broen på hovedvej 533, hvor Viborg/Løgstør-landevejen krydser Skals å. Herfra følger vi en god trampesti langs åen og engsøen ned til Skals å udløbet. Vi håber på blåhals, skægmejser, rørdrum og en masse andefugle.

Husk madpakken og godt fodtøj

KONTAKT Finn Andersen, 40231613 (fina@youmail.dk )

MØDESTED 

Mødested: på P-plads sydvest for broen på hovedvej 533, hvor Viborg/Løgstør-landevejen krydser Skals å