Ørnens Dag ved Hasselø

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Gedser Fuglestation, Guldborgsund Kommune
SøNDAG 25. FEBRUAR 2018
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur/Begyndertur/Børn og unge

Vintertiden er en god årstid at se på store ørne.

Dansk Ornitologisk forening, Projekt Ørn, har denne dag tilrettelagt arrangementer i hele Danmark, for at invitere børn og voksne ud at se Europas største rovfugl.

De Havørne, der befinder sig hos os i øjeblikket, er lokale ynglefugle og fugle fra Norge, Sverige og Nordtyskland.

Der vil være flere turledere på stedet  fra kl. 10 – 14, så mød op, når du har lyst. Vi vil på dagen tilbyde småture ad naturstien, hvis vejret tillader det. Stien følger bredden langs Guldborgsund. Hvis der er åbent vand, er mange forskellige andearter søgt ind til de områder, hvor der er føde at hente. Oplev Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Hvinand, Pibeand, Troldand og Blishøne. Måske raster en Blå Kærhøg, Musvåge eller Fjeldvåge i området.

Vi vil på dagen at tilbyde varm kaffe og friskbagt kage. Sponser Uglen vil stå fremme, og man kan lægge et bidrag der, som går til det fremtidige arbejde på Gedser Fuglestation.

Der vil være en lille bod, hvor foldere udleveres gratis, mens fuglefrø, fuglekasser m. m. kan købes. 

Medbring: En kikkert og måske en fuglebog.

KONTAKT Hans Lind, 6167 1843

MØDESTED 

Den lille P–plads på Hasseløvej over for den gamle skole, nye udstykning, lige når man køre ind i, eller ud af Hasselø by.

Fra P-pladsen og Naturstien er der udsyn til Flatø, Kalvø, Barholme, Kejlsø, Lilleø - renden ved Priorskov og Skejten ved Fuglsang. GPS 54.7265, 11.878
SE STORT KORT