Generalforsamling

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
LøRDAG 17. FEBRUAR 2018
 KL. 13:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 17. februar 2018 kl. 13.00 på Avnø Naturcenter,

Flyvervej 40, 4750 Lundby.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF`s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Bestyrelsen: På valg er Michael Thelander, Henrik Dahl, Birgitte Norby og Bente Larsen. De fire genopstiller til valg.

Til bestyrelsessuppleant opstilles René Christensen

Der er ikke indkommet andre forslag.

Efter generalforsamlingen vil Anne Svenne vise en fin serie med naturbilleder fra Afrika.

Før afholdelsen af generalforsamlingen lørdag den 17. februar vil der kl. 10.00 fra Avnø Naturcenter være guidet fugletur. Efter turen indtages den medbragte frokost på Naturskolen.

Der serveres kaffe, te og lidt kage til generalforsamlingen.

KONTAKT Michael Thelander, 2178 7961

MØDESTED 

Avnø Naturcenter. Flyvervej 40, 4750 Lundby.

Den røde pil på nedenstående kort er ikke helt præcis.GPS 55.0872, 11.7714
SE STORT KORT