Filsø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
TIRSDAG 21. NOVEMBER 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Vi ser nok især gæs, ænder og svaner, men mon ikke også nogle af vinterens rovfugle viser sig.
Jens Rye Larsen, DOF's repræsentant i Filsø Naturråd, er lokal turguide og øser undervejs af sin store viden om søen og dens fugle.

TILMELDING 

senest 20. november til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Rye Larsen, 6177 1947 (jensryelarsen@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Kløvbakken nord for Filsø kl. 08.30GPS 55.725, 8.26309
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var noget diset, da de ni deltagere på Filsøturen lagde ud på Kløvbakken, men vi kunne dog se, at der lå mange gulnæbbede svaner og en del gæs på Fidde Sø. Lidt efter lidt lettede flere flokke af Sangsvaner og Bramgæs og trak nordpå for at fouragere efter nattens rævesikre ophold på søen.

Tågen var heldigvis lettet, da vi flyttede til Nørreodde. Her var der meget forskelligt at se på.
En stor gåseflok græssede ivrigt. Var der et par tusind stykker? Langt de fleste var Bramgæs, men der var også en del Grågæs samt enkelte Blisgæs og Kortnæbbede Gæs. På et tidspunkt kom flere småflokke af Kortnæbbede Gæs trækkende henover. I det fjerne kunne vi se en stor flok Bramgæs på Gammeltoft Odde, mens der lå Sangsvaner i den østligste vig af Mellemsø.

En flok på et par hundrede Viber og to -tre Dobbeltbekkasiner var, hvad vi så af vadefugle.
Tre Sølvhejrer vadede rundt i sjapvandet, og Fiskehejrer var der naturligvis også nogle stykker af.
Flokke af småfugle flintrede rundt over markerne: Stære, Stillitser, Bogfinker, Gulspurve og Bomlærker. I de visne tagrør vimsede adskillige Blåmejser rundt. De tiltrækkes om vinteren af tagrørenes frø.
Engpiberen var et kapitel for sig. Et foto af den var brugt som ”reklame” for turen på hjemmesiden. Det skulle være ret risikofrit, ”da der jo altid flyver lidt Engpibere rundt”. Men det holdt endog meget hårdt at få den på turlisten, en enkelt deltager var så heldig at se et glimt af en fugl.

Rovfugle var der også på Nørreodde. Den gamle hun-Vandrefalk, som er næsten stationær i området, sad og mediterede på en hegnspæl. En Blå Kærhøg (hun eller immature) fouragerede, og tre – fire Musvåger opholdt sig i området. Også en Tårnfalk så vi. Søens Havørnepar så vi ikke noget til, men de var set tidligere om morgenen på ”ørnestenen”.

Næste stop var Langoddetårnet. Her stak en Odder kortvarigt hovedet op og forsvandt så.
Også her var der Sangsvaner (ingen Pibesvaner), men først og fremmest mange ænder. Vi fik foruden Gråand set Skeand, Spidsand, Krikand, Pibeand og Knarand. Hvinænder lå og dykkede lidt spredt og det samme gjorde en Toppet Lappedykker.

Vi mødte Ole Thorup, der var ude at foretage gåsetælling for DCE. Han havde hørt en Humes sanger ved Møllers hus. Da ingen af os havde hørt eller set en sådan (og de færreste kendte dens eksistens), skulle vi naturligvis forsøge at finde den, men ak. Det var forgæves.

Madpakkerne blev fortæret ved Elipsen. Herfra så vi en kompakt flok på mere end 100 Taffelænder på søen. En Stor Flagspætte fløj frem og tilbage, mens vi spiste.

Sidste stop var Petersholm, hvor der ikke var så mange fugle, men artslisten blev da suppleret med Nilgås, Stor Skallesluger og Vandrikse. En flok på 2-300 Krondyr græssede på markerne, sandsynligvis fordrevet dertil fra militærets områder pga. voldsom aktivitet i forbindelse med en meget stor NATO-øvelse.

Således sluttede årets sidste hverdagstur. Intet specielt ophidsende blev observeret, men vi fik mange gode fugleoplevelser, en pæn artsliste og hyggeligt samvær.

/Søren Peder Nielsen