Flagermus og fugle ved Klostermølle

DOF Sydøstjylland, Skanderborg Kommune
FREDAG 8. JUNI 2018
 KL. 21:00
 Fugletur

Aftentur til Klostermølle, Klosterkær. Først en tur langs Klosterkanalen og ud i kæret, hvor vi lytter/ser efter fugle, senere kan vi forhåbentlig se udflyvende Damflagermus og ved hjælp af detektor finde andre flagermus.

TILMELDING 

Ingen.KONTAKT Peter Damgaard, 21565442

MØDESTED 

Mødested P-pladsen på Klostermøllevej, 8660 Skanderborg.