Marsk og Vadehav

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
TIRSDAG 24. OKTOBER 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi tager turen til Tønderegnen: Nørresø, Margrethekog, Rickelsbüller Koog, Saltvandssøen og kører nordpå langs digerne. En helt traditionel tur som ofte byder på mange fugle på denne årstid, ikke mindst rovfugle.

Husk pas!

TILMELDING 

senest 23/10 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var den hårde kerne (8 personer), der drog mod Tøndermarsken en mørk morgen med truende regnskyer. Vejrudsigten havde sandsynligvis afholdt adskillige fra at tage med. Vejret var da heller ikke det bedste, det regnede på en del af turen, men heldigvis kun let, og der var lange perioder uden regn.

Vi lagde ud ved Nørresø lige syd for Tønder, en lokalitet, der sjældent skuffer.
Straks ved ankomsten var der puslen i krattet, og Ole fik et glimt af en sanger med tydelig øjenstribe. Det lugtede af noget sibirisk. Desværre fløj fuglen, inden nogen fik set den ordentligt, så den forblev ubestemt.

Søen bød på en del svømmefugle.
Talrigest var Pibeand, men også Krikand, Spidsand, Knarand, Skeand, Gråand, Troldand og Hvinand rastede på søen.
Et halvt hundrede Knopsvaner lå spredt over vandfladen, og pludselig hørte vi i det fjerne den umiskendelige lyd af gulnæbbede svaner. Det viste sig at være en flok på 30 Pibesvaner der fløj lige hen over os og smed sig på søen et stykke ude – et betagende syn og en god lejlighed til at genopfriske feltkendetegnene på denne fine lille svane.
Rastende gæs fandt vi ikke, men flere flokke trak henover: Bramgås, Blisgås og Grågås.
En Rørhøne puslede i rørene, og Fiskehejrer og Skarver manglede naturligvis heller ikke.
Vadefugle var der ikke mange af bortset fra Dobbeltbekkasiner, der fløj omkring i småflokke, sammenlagt vel mere end 100 fugle.
Adskillige Hættemåger rastede i og omkring søen, så da en flok på en snes måger kom trækkende ind over fra øst gav det ikke anledning til særlig opmærksomhed, men pludselig kom det fra Ole: "Det er s'gu Dværgmåger". Og det var det, en flok på træk henover Jylland. De forsvandt mod vest. Det hører med til historien, at da vi senere kom til Saltvandssøen, trak en tilsvarende flok her vestpå og forsvandt ud over diget. Det kunne være den samme flok, antallet passede.
Der var en del småfugletræk: Vindrossel og Sjagger, Bogfinke og Grønsisken samt en enkelt Skærpiber.

Fra Nørresø gik turen vestpå. Vi stak hovedet op ved pumpestationen syd for Rudbøl sø, hvor der ikke var meget at se og fortsatte ad en markvej i sydkanten af Gl. Frederikskog, hvor vi så to Blå Kærhøg, men ellers ingen fugle.

I modsætning til Gl. Frederikskog, hvor landbruget huserer, var der masser af fugle i Margrethekog, hvor naturhensynet er i højsædet. Tusinder af Bramgæs gik og græssede, og store flokke af Hjejler var der også, desuden rastede Viber, Pibeænder og Skeænder i stort tal.
I Margrethekog fik vi også fornøjelsen af en Havørn og en Rød Glente.
I Saltvandssøen nød vi fra bilerne at se vadefugle på tæt hold. Helt dominerende var Dobbeltbekkasin, som var overalt, men også Strandhjejle og Alm. Ryle havde vi glæde af.

Frokosten indtog vi i fugleskjulet ved Rickelsbüller Koog.
Mens vi tyggede på de medbragte klemmer, blev vi underholdt af bl. a. to Havørne (en ung og en gammel) og en Rørhøg, der endnu ikke var trukket sydpå. Et lynhurtigt glimt af en lille flok Skægmejser blev det også til.
Efter frokosten kiggede vi ud over forlandet, hvor Pibeænder i tusindvis holdt til suppleret af enkelte Storspover.

Vi tog derefter et kig ind over Margrethekog fra øst ind over klæggravene. Her var godt med Skeænder, men ellers ikke noget at skrive hjem om.
På det tidspunkt var regnen blevet mere vedholdende, så vi blev enige om at slutte turen og gemme de nordligere lokaliteter til en anden god gang, vi skiltes derfor her.

Se Ole Hansens observationsliste fra turen her.

/Søren Peder Nielsen