Stæren i Danmark – stor nedgang

DOF Sydøstjylland, Kolding Kommune
MANDAG 12. MARTS 2018
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Henning Heldbjerg fortæller om stære. I løbet af de 40 år, hvor DOF har gennemført punkttællinger, skønnes det, at Danmark har mistet 60 % af sine ynglende stære. Det svarer til ca. 400000 færre stærepar.

Henning Heldbjerg vil fortælle om stæren, særligt med fokus på, hvordan stærebestanden har det i Danmark i dag og dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i diverse nyere undersøgelser vil han fortælle om, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen for stæren er i resten af Europa. Endelig vil han diskutere sammenhængen mellem DOFs fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse. Er der noget vi kan gøre bedre i DOF?

Henning er biolog i DOF og arbejder nu med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet af frivillige, her særligt DOFs fugletællinger. I dette projekt er der fokuseret på stæren, da det er en af de almindelige fugle, der har haft den største bestandsnedgang i Danmark i de sidste årtier.

 

KONTAKT Peter Mygind Leth, 60113003 (pleth@health.sdu.dk)

MØDESTED 

Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding