GENERALFORSAMLING DOF SYDØSTJYLLAND

DOF Sydøstjylland, Vejle Kommune
ONSDAG 21. FEBRUAR 2018
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Vi holder generalforsamling onsdag den 21. februar kl 19 – 22 i Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle.

Der bliver aflagt beretning, fremlagt regnskab og er valg til lokalbestyrelsen. Forslag, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sten Nielsen vil fortælle om Atlas III på generalforsamlingen.

KONTAKT Peter Mygind Leth, 60113003 (pleth@health.sdu.dk)

MØDESTED 

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle