Generalforsamling 2018

DOF Nordvestjylland, Martin Høj Hansen, Skive Kommune
LøRDAG 24. FEBRUAR 2018
 KL. 12:00
 Foredrag/møder

Dagsorden, som følger DOFs vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingens virke i 2017

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Forslag fra medlemmerne

9. Eventuelt

Lokalafdelingen er vært ved en let frokost med øl og vand ved mødets start, samt kaffe/te og kage under mødet.

Alle er velkomne; medlemmer af DOF bosat i lokalafdelingen har stemmeret.

Før generalforsamlingen er der ekskursion i Skive Ådal fra 10-12.

KONTAKT Martin Høj Hansen , 87514152

MØDESTED 

Aktivitetscenter Ny Skivehus

Odgaardsvej 15A Skive, 7800 Danmark

 GPS 56.5696, 9.01917
SE STORT KORT