Forårets fugle i Valborup Skov

DOF Roskilde, Lejre Kommune
SøNDAG 17. JUNI 2018
 KL. 08:00 - 11:00
 Fugletur

Valborup Skov er den vestlige del af de statsejede Bidstrup skove. Valborup skoven består af en blanding af løv og nåletræer. Der er marker, åbne områder, og tæt buskads. Terrænet er bakket med småsøer, bække og fugtige områder. Eneste der måske mangler er lidt flere rådne træstubbe og – stammer.

Turen starter fra parkeringspladsens sydlige hjørne. VI følger stien, der lidt senere slutter sig til Skolestien. Vi følger stien til Tradshusvej, hvor vi drejer til venstre mod øst. Herefter vælger vi alt efter vejr, deltagere, fugle, etc om vi skal vende næsen mod parkeringspladsen eller gå længere. Turen bliver min. 4 km i vekslende terræn –sko der tåler lidt mudder anbefales. Turen er ikke for dårligt gående og kørestole.

På turen vil vi se og lytte – der er god mulighed for at blive fortrolig med, hvordan et godt udvalg af vore skovfugle lyder.

TILMELDING 

Der er ingen tilmeldingTURLEDER Jens J Brøndum, ()

KONTAKT Jens J Brøndum, 3077 8559 (jens@fbrondum.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø