Mejls plantage og Skjern Enge

DOF Sydvestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune
MANDAG 19. JUNI 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Mejls Plantage er en lille, fin skov med løvtræer lidt nord for Varde. Den har ikke i mands minde været besøgt på en DOFtur.
Vi fortsætter mod Skjern Enge, men modsat sædvanen koncentrerer vi os om den østlige del af området: Skænken Sø, Damsø og Albæk Mose.

TILMELDING 

senest 18. juni til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Blaksmarksvej, hvor den  munder ud i Ringkøbingvej nrd for Varde (se kortet) kl. 08.25GPS 55.6715, 8.49114
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Sidste tur inden sommerferien samlede 11 deltagere, der nød en varm sommerdag med sol fra en skyfri himmel og temperatur på den varme side af 20 grader.

Vi lagde ud i Mejls Plantage, en ny lokalitet for DOF-ture og hidtil ukendt for undertegnede. Det viste sig at være en spændende løvskov med mange forskellige træarter (eg, bøg, ask, ahorn, større partier med birk) og grænsende op til Blaksmark-søerne, der er pænt store tidligere mergelgrave.
På grund af det tætte løvhang ser man ikke mange fugle i skovene på denne årstid, og det var da også tilfældet her, men til gengæld synger fuglene, og vi var så heldige at have en ekspert i fuglestemmer med på turen, Jens Hasager Kirk, så artslisten blev imponerende med 32 registrerede arter. Nogle af dem så vi også, bl. a. Stor Flagspætte, Spætmejse, Havesanger, Halemejse og Musvåge.
De flittigst syngende var nok Bogfinke, Havesanger og Rødhals, men Kernebiderens diskrete lyd trængte dog igennem et par gange og en enkelt gang et fjernt skrig fra en Grønspætte.
Vi så et par Landsvaler og en enkelt Bysvale, hvilket gav anledning til en snak om, hvor ringe muligheder de har i det intensive landbrugsland. Der burde have været adskillige over søerne og i luften generelt.

Søerne er et kapitel for sig. De var mærkeligt fugletomme, ikke så meget som en Gråand, Blishøne eller Rørhøne så vi. En Fiskehejre lettede fra bredden og en Isfugl flintrede forbi, mens en Hættemåge fløj over.
Til gengæld var der et rigt insektliv af især Guldsmede og Vandnymfer, men også sommerfugle (bl.a. Stregbredpande/Skråstregbredpande, Admiral og Engrandøje). 
Vi så også en enkelt Hare og et par Rådyr, et af dem gav lyd fra sig (at smæle, som det hedder i jagtsproget).

Efter et par timer i skoven gik turen videre til Skjern Enge, hvor vi tilbragte de næste ca. fire timer og besøgte en række lokaliteter i den østlige del: Grødepladsen, Skænken sø, Kong Hans’ Bro, Pumpestation Øst, Albæk Fælled og Albæk Mose. 
Fuglelivet på denne årstid, hvor kun ynglefuglene er til stede, kan slet ikke måle sig med træktiderne, men et par overraskelser blev det da til: En Hvepsevåge kom trækkende henover os i Tarm Kær, og en Skestork kom flyvende og slog sig ned på Albæk Fælled.
Bortset fra det nød vi ynglefuglene: Rørhøg, Rørspurv, Rørsanger, Gul Vipstjert, småskruer af Musvåge, Tårnfalk, kratlusk efter Fyrremejse, Gulbugens Sang og en lille koloni af Digesvaler i åskrænten.
En smule entomologi blev også dyrket: Et par af Blåvinget Pragtvandnymfe parrede sig, og efterfølgende lagde hunnen æg på en vandplante.

Jens Hasager Kirk har samlet et lang række tips til at huske fuglestemmerne. Se dem - klik her.

Sven Erik Juhls fotos, fra venstre:
1) Frokost
2) Blåvinget Pragtvandnymfe (hunnen i gang med at lægge æg under vandet, mens hannen hviler ud efter parringen)
3) Engrandøje

/Søren Peder Nielsen 

Nedenfor ses Jens Hasager Kirks artsliste fra turen. (M) betyder, at fuglen er registreret i Mejls Plantage. En del af disse arter er også set i Skjern Enge, men listen registrerer kun første gang, fuglen observeres.
Der er set 62 fuglearter, heraf 32 i Mejls Plantage.

Knopsvane Tårnfalk Stær (M)
Gravand Krage (grå) (M) Rødhals (M)
Gråand Topmejse Misteldrossel (M)
Ringdue (M) Fyrremejse Sangdrossel (M)
Mursejler Blåmejse (M) Solsort (M)
Gøg Musvit (M) Skovpiber (M)
Vandrikse Sanglærke Engpiber
Rørdrum Gulbug Gul vipstjert
Fiskehejre (M) Sivsanger Hvid vipstjert (M)
Skestork Rørsanger Bogfinke (M)
Skarv Bysvale (M) Kernebider (M)
Vibe Landsvale (M) Tornirisk
Rødben Digesvale Gråsisken
Hættemåge (M) Løvsanger Stillits
Sølvmåge Gransanger (M) Bomlærke (M)
Svartbag Halemejse (M) Gulspurv (M)
Hvepsevåge Munk (M) Rørspurv
Rørhøg Havesanger (M)  
Musvåge (M) Gærdesanger  
Grønspætte (M) Tornsanger (M)  
Stor Flagspætte (M) Spætmejse (M) Erratum:
Isfugl (M) Gærdesmutte (M) Skovskade (M)