Idom og Råsted ved Holstebro

DOF Sydvestjylland, Holstebro Kommune
LøRDAG 17. FEBRUAR 2018
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

I området ligge frilandsgrisefarme og ørreddambrug , der giver gode muligheder for at se vinterfugle som Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert. Desuden Svaleklire, ænder og Ravn.
Vi besøger også de nyetablerede vådområder ved Skærum Mølle og Kyttrup.
Vi har allieret os med Hans Rasmussen, Idom, der kender lokaliteterne som sin egen baghave. Hans vil fortælle om de forskellige projekter, der er baggrunden for fuglelivet.

TILMELDING 

 senest 16. februar kl. 18 til Søren Peder Nielsen.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Hovedvej 11, vigepladsen lige syd for broen over Skjern Å kl. 08.45GPS 55.9284, 8.51303
SE STORT KORT

TURRAPPORT

12 sydvestjyder havde sat vinterferiens sidste lørdag af til en fugletur på Holstebroegnen. Vejret var behageligt: svag vind, tørvejr (bortset fra en byge mens vi spiste frokost inden døre), fra begyndelsen skyet, men vi sluttede i solskin.
Vi mødtes med Hans Rasmussen fra DOF Vestjylland ved Idom kirke. Hans førte os rundt på hele turen, viste os de spændende lokaliteter og øste af sin store viden og livslange erfaring med naturen i området.

Vi bevægede os ved nordvestkanten af Skovbjerg Bakkeø, som geologisk er dannet som de sydvestjyske bakkeøer, men landskabsformerne er her mere dramatiske og storslåede, og nu er området ovenikøbet er blevet ulveland. 
De fleste lokaliteter, vi besøgte, bød ikke på de helt store fugleoplevelser, men som sagt fine naturområder.

Vi gjorde flere stop ved Idom Å og Lilleåen, der begge er tilløb til Storåen. Vi så vellykket naturgenopretning ved Idom Å, hvor et nedlagt dambrug var blevet til en fin eng og en å med slyngninger, sandfang og gydebanker for laks og ørred. Vi så også et par moderne dambrug, hvor det meste af vandet pumpes op fra grundvandet og recirkuleres, så forureningen af åerne (der i forvejen er meget rene, fordi de hovedsageligt løber gennem naturområder og ikke landbrugsland) minimeres. Ved afløbene fra brugene måles kvælstof- og fosforindholdet kontinuerligt og er udgangspunkt for tildeling af foderkvoter.
Vi så også Danmarks største frilands-grisefarm (Hestbjerg), hvor mængder af søer og smågrise stortrivedes.

Fugle var der dog også ved både dambrug og grisefarme. Vi lagde ud allerede ved Idom Kirke, hvor der var ballade mellem tre Tårnfalke (vel et par, der generedes af en fredsforstyrrer). Her hørte vi også syngende Bogfinke og Sanglærke. I øvrigt var vi i decideret Bomlærkeland. Vi så og hørte dem overalt, flere gange i småflokke.
På grisefarmen så vi flere Ravne og adskillige Viber. De sidste er der året rundt, og mere end et dusin par yngler på farmen.
Ved dambrugene så vi Bjergvipstjert et par gange, desuden Svaleklire og Dobbeltbekkasin, en flok Krikænder og to par Dompapper blev det også til, men det mest bemærkelsesværdige var 3 - 4 Bjergpibere, der fløj rundt ved Hvoldal dambrug. De blev afsløret ved deres karakteristiske kald. Flere steder på marker i området var der flokke af Sangsvaner.

Turen skiftede nu karakter og blev mere klassisk fugletur, idet vi besøgte et par naturgenoprettede vådområder. Det første af dem var ved Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, hvor vi i læ af Per Kirkebys kombinerede astronomiske observatorium og geologiske museum kunne kigge ud over søen, der husede flokke af svømmeænder, især Pibe- og Spidsænder - specielt de sidstnævnte blev beundret. Et par Halemejser vimsede rundt i en pilebusk.

Sidste stop på turen var Kyttrup ved Storåens udløb i Felsted Kog (Nissum Fjord). Også dette er en nydannet fladvandet sø, der tiltrækker mange fugle. Fugleværnsfonden er en mulig køber, men andre planer går ud på, at føre en turiststi gennem den mest værdifulde del af lokaliteten, hvorved værdien som fuglelokalitet vil blive kraftigt forringet. Intet er endnu besluttet, så hvad fremtiden vil bringe er uvist, men lige nu er det en fin fuglelokalitet.
Her fik vi turens absolutte højdepunkt rent fuglemæssigt, idet en flok på 14 Traner rastede, så vi så dem under optimale forhold i solskin, medlys og passende afstand. Her stod de og skiftevis dansede og hvilede et kvarters tid, inden de lettede og fløj nordpå. På en mark græssede en flok på vel 100 - 150 Kortnæbbede gås isprængt enkelte Bramgæs og nogle Grågæs.

Nu var det blevet tid til en kop eftermiddagskaffe, som blev indtaget i solskin ved borde og bænke med udsigt til Felsted Kog. Her tog vi afsked med Hans, ved hvis hjælp vi havde fået en fugletur med et indhold ud over det sædvanlige.
Kaffen var sidste programpunkt, så herefter gik det hjemad mod Sydvestjylland.

Tekst: Søren Peder Nielsen
Fotos: Karin Gustausen