Fugletræk på Stevns

DOF Sydvestjylland, Stevns Kommune
FREDAG 8. - SøNDAG. 10 SEPTEMBER 2017
 KL. 09:00 - 18:00
 Fugletur/Turrapport

En stor del af de fugle, der trækker ud fra Falsterbo (Nordeuropas største efterårstræk), flyver direkte over Øresund og når land på Stevns. Det er dette indtræk af især rovfugle, vi håber at opleve på tredagesturen. Skulle vejret være, så der ikke er noget træk, vil vi besøge en række lokaliteter på det sydlige Sjælland.
Der bliver nok også tid til at kigge på Stevns Klint og besøge Faxe Kalkbrud.

Vi kører i privatbiler og overnatter i hytter på Rødvig Campig 4-6 personer i hver hytte.

Prisen bliver 1.000 kr. pr. deltager.
Det er et à conto beløb. Den endelige pris, der bl.a. afhænger af antallet af deltagere, og hvor meget der skal køres rundt på Sjælland, vil foreligge sammen med regnskabet kort efter turen.

Der betales et depositum på 500 kr. senest 1/8.
Restbetalingen , ligeledes 500 kr., betales senest 1/9.

Beløbet indbetales på konto   2540     0726204616.

Prisen indbefatter overnatning, kørsel og bropenge. Der er ikke indeholdt nogen form for fortæring i beløbet.
Madpakker til frokosten første dag medbringes.

TILMELDING 

senest 1. august til Søren Peder NielsenTURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com) og Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

At planlægge en tur efter fugletræk er at tage en chance. Alt afhænger af vejret. Det måtte de 12 deltagere i turen til Stevns sande. Det blev en tur præget af megen regn og derfor begrænset fugletræk.

Vi ankom til campingpladsen i Rødvig ved middagstid om fredag i silende regn og installerede os i hytterne. Gode råd var nu dyre. Hvad skulle vi stille op med resten af dagen? Der var ingen mening i at tage ud på trækstederne. Det endte med, at vi splittede os op, så de mest entusiastiske ornitologer kørte til Rødvig Havn for at kigge efter fugle der, mens et hold kørte ud og kiggede geologi, og et andet besøgte koldkrigsmuseet Stevnsfortet.
Fuglekiggerne havde da set lidt, da vi mødtes igen om aftenen, men ikke noget det var værd at skrive hjem om, så vi skriver det heller ikke her.

Vejrudsigten for lørdagen var heller ikke gunstig på forhånd, men mod alle odds var det tørvejr om formiddagen, så vi drog fulde af kampmod til Mandehoved (et par af deltagerne havde sat sig ind i forholdene og var sikre på at det var det rigtige sted efter vindretningen - de fik ret!).
Kort efter ankomsten kom den første indtrækkende rovfugl: en Fiskeørn lavt hen over vandet. Det fik humøret vældigt op og skærpede opmærksomheden. Resten af formiddagen kom der heldigvis flere indtrækkende rovfugle, men trækket var langt fra imponerende. Inden regnen satte ind igen ved middagstid blev det til yderligere 2 Fiskeørne, 2 Hvepsevåger og 3 Spurvehøge. Desuden fik vi 2 Vandrefalke langs klinten, en gammel han og en ungfugl. Den sidste så tæt på, at vi næsten kunne gribe ud efter den. Der var formentlig tale om lokale ynglefugle. Det ene af de to ynglepar på Stevns Klint har rede på Mandehoved.

Som nævnt satte det ind med regn ved middagstid, og dermed var det slut på trækket. De ivrigste fuglekiggere kørte derfor mod Feddet i Præstø Fjord blot for at konstatere, at det krævede en dyr parkeringsafgift og en lang gåtur i regnvejret at nå til fugletårnet. De satte derfor kursen mod Faxe Ladeplads i stedet, hvor de havde den opmuntrende oplevelse at se en Isfugl på en så usædvanlig lokalitet som havnen der.
De øvrige deltagere tog i stedet til Geomuseum Faxe, et par af dem var også på fossiljagt i kalkbruddet trods regnen.

Om aftenen var det umuligt at nå til enighed om, hvor vi skulle spise, så vi kørte til Store Heddinge og delte os i to hold. Det ene hold havde bestemt sig for kinesermad, men faldt på vejen over en indbydende italiensk restaurant, hvor de satte sig ind. Det andet hold opdagede, at den restaurant, de havde udset, sig ikke levede op til forventningerne. De måtte altså finde et andet sted, hvilket også lykkedes, de satte sig nemlig ind på den restaurant, hvor resten af selskabet havde slået sig ned. Således endte det med at alle spiste samme sted omend i to hold.

Vejrudsigten for søndagen lovede solskin og blå himmel, og udsigten holdt stik. Forventningerne til trækket var meget høje, for en masse rovfugle måtte have samlet sig på Falsterbohalvøen i løbet af adskillige dages dårligt trækvejr, og nu kunne de endelig komme af sted.
Mange sjællandske ornitologer havde ræsonneret på samme måde, så der var trængsel på klinten.
Men et er teori, et andet praksis. Vist kom der da træk, men ketchupeffekten udeblev. Hvorfor nu det? Ja, det blev anledning til mangen god snak, men de foreslåede forklaringer vil vi udelade her.
Som sagt kom der da nogle indtrækkende rovfugle: 10 Hvepsevåger, 6 Spurvehøge, 1 Rørhøg og ikke mindst en Steppehøg. En overflyvende Vandrefalk kunne være på træk, men kunne også være en lokal fugl.
Foruden rovfuglene er det værd at nævne 11 Sølvhejre, der trak ind nord for Mandehoved og en overflyvende Kaspisk måge.

Vi var taget til Stevns på grund af rovfugletrækket, men der var også andet at se på Mandehoved. Begge dage var der et vist indtræk af småfugle: Bo gfinke, Tornirisk, Grønirisk, Grønsisken, Gul Vipstjert, Engpiber, Lille Korsnæb m. fl.
Der var også i mindre omfang trækkende havfugle: Knortegås, Pibeand, Spidsand og Sortand bl.a.

De lokale rastende fugle blev der også kigget på.
På pieren ved kalkbruddet rastede en mængde Skarver og mange (50 stk?) Svartbage.
På havet Ederfugle og en enkelt Gråstrubet Lappedykker.
På land fløj Bysvalerne hele tiden om vore hoveder, en flok Stillitser kom jævnligt forbi og Tårnfalke fouragerede i området.

På markerne omkring Rødvig rastede i øvrigt bemærkelsesvis mange (adskillige tusinde) Stormmåger i store flokke.

Turen sluttede klokken ca. 13.30, da trækket var gået totalt i stå på Mandehoved trods fortsat solskinsvejr. Da der samtidig kom en udmelding fra Falsterbo, at der ikke var noget udtræk derfra, pakede vi sammen og satte kursen mod Esbjerg.

Se Ole Hansens indberetning af de vigtigste observationer fra turen - klik her. 

/Søren Peder Nielsen