Tørning Mølle og Hindemade

DOF Sydvestjylland, Søren Peder Nielsen, Haderslev Kommune
MANDAG 3. APRIL 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Turen går til et par østjyske lokaliteter med løvskov, vandløb, søer og eng og et tilsvarende varieret fugleliv. Samtidig er forårstrækket i gang med chance for en overraskelse eller to.

TILMELDING 

senest 2. april til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 13.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Turen til Haderslevegnen blev en rigtig forårstur. Solen bragede løs, og vinden var næsten fraværende, så alene vejret garanterede en dejlig dag for de 13 deltagere.
Heldigvis var der også stor aktivitet blandt fuglene.

Vi lagde ud ved Tørning Mølle, hvor de opstemmede søer husede enkelte småflokke af Troldænder. En Stillits og en Hvid Vipstjert kiggede på, da vi steg ud af bilerne ved møllen.
Vi gik blandt et flor af Anemoner gennem skoven til Christiansdal. Skoven er ikke stor, men spændende med store gamle træer, døde stammer med svampe og et rigt fugleliv. Spætmejsen var karakterfuglen, Jens Ole talte 16 stk. som vi både så og ikke mindst hørte. Stor Flagspætte konstaterede vi 3-4 stykker af, mens vi måtte nøjes med skriget fra en Grønspætte. Ellers gik vi blandt typiske skovfugle som Gærdesmutte, Rødhals, Gransanger, Sangdrossel, Blå- og Sumpmejse og Musvit. Desuden naturligvis Danmarks to almindeligste fugle: Solsort og Bogfinke. 
Ved Christiansdal sad en Bjergvipstjert på en nedhængende pilegren midt i åen. Der blev også tid til at besøge elværket og en snak med et par af de frivillige, der passer det.
På tilbagevejen sad en Nældens Takvinge og solede sig, og i øvrigt så vi flere aktive Humlebier.
Solskinnet skabte god termik, og den blev udnyttet af fire Musvåger, der skruede sig op over motorvejen uden at lade sig genere af en Ravn, der slog et par sving omkring dem.
Endnu en Bjergvipstjert lod sig se på tilbagevejen.

Vi rykkede nu til Hindemade, hvor vi nød madpakkerne ved NV-hjørnet af søen, inden vi gik over til fugletårnet. 
Der var masser af fugle i og omkring søen. Grågæssene dominerede, adskillige udparrede, lokale ynglefugle. Også her så vi en Bjergvipstjert, der vimsede omkring ved bækken, der risler ned gennem skoven mod søen – en klassisk Bjergvipstjert-habitat. 
Mest bemærkelsesværdigt var dog seks Lille Præstekrave, et tegn på at foråret er godt i gang.
En enkelt Klyde samt en del Strandskader kompletterede vadefuglene her. 

Vi sluttede af ved Slivsø, hvor der lå Troldænder i flokkevis over hele søen. Her som også ved Hindemade var der flere Toppet Lappedykker, men på Slivsø også en enkelt Gråstrubet Lappedykker.
En enkelt af de invasive Nilgæs rastede også her.

Rovfugle så vi ikke mange af. Her i Rød Glentes kerneland, fik vi desværre ikke denne elegante fugl at se, vi måtte nøjes med i alt 5-6 Musvåge og et glimt af en Spurvehøg. En enkelt bil, der sluttede af med at køre øst og nord om Slivsø, blev belønnet med to Tårnfalke, der fouragerede ved østenden af søen.

/Søren Peder Nielsen