Nørholm og Karlsgårde

DOF Sydvestjylland, Søren Peder Nielsen, Varde Kommune
FREDAG 24. MARTS 2017
 
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Vejrudsigten tyder på en fin forårsdag, så mon ikke der er flot koncert fra de tidlige sangfugle: Spætmejse, Mejser, Spætter og Træløbere i Sydvestjyllands fuglerigeste løvskov.

I Karlsgårde Sø finder vi nok Toppet Lappedykker i yngledragt.

TILMELDING 

senest 23. marts til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket kl. 08.00.
Alternativt: Nørholm, P-pladsen lige ved godset, Stokkebrovej 1, 6800 Varde kl. 08.30

 GPS 55.6851, 8.5973
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det blev en rigtig forårstur til Nørholm for de 15 deltagere: solskin, vindstille, koldt fra morgenstunden men lunt op ad dagen, så overtøjet kunne stryges.
Foråret viste sig også ved, at flere nyankomne Sangdrosler og Gransangere sad og sang i skoven, og i skovbunden var enkelte anemoner sprunget ud.

På turen gennem skoven så og hørte vi de fleste typiske Nørholm-fugle: adskillige Spætmejser, Træløbere og Store Flagspætter samt enkelte Sumpmejser for ikke at nævne arter som Musvit, Blåmejse, Bogfinke og Gærdesmutte, som findes i enhver skov. Stærene, som normalt ruger talstærkt i huller i træerne, så vi ikke noget til. De er ellers i fuld aktivitet ved havernes stærekasser, men måske går de senere i gang i skoven, hvor de lever på naturlig vis.
På et tidspunkt trak en flok Lille Korsnæb henover, og en Grønspætte gav lyd fra sig.
Ravnereden, der har befundet sig i den samme grenkløft i mange år, så også ud til at være aktiv i år. Fuglene var dog ikke ved reden, men vi så og hørte dem senere over engen.

En tiltrængt kop formiddagskaffe blev indtaget på p-pladsen med udsigt over engen. To Misteldrosler, der fouragerede her om morgenen, var her ikke mere. Til gengæld havde solen sat gang i termikken til glæde for en skrue på 6 Musvåger, mens to Nældens Takvinge pludselig dukkede op – for de fleste årets første sommerfugle.

Det var svært at løsrive sig fra solskinnet, men vandmøllen skulle også lige besøges. På vejen dertil fik vi et glimt af en flyvende Grønspætte. I åen lå et Hvinandepar. Ved selve møllen holdt to Bjergvipstjerter til, og en Hvid Vipstjert var der også. I mølledammen lå en Knopsvane på rede, mens magen holdt vagt. 

Turen gik nu ud over Nørholm hede. Her fløj to Traner op tæt på vejen. Vi standsede for at se på en Stor Tornskade i toppen af en busk. En tredje Trane skruede sig op over heden og trak nordud. En Fjeldvåge satte sig i et træ et godt stykke ude, mens en Tårnfalk havde held til at fange et bytte, mens vi kiggede på.

Frokosten blev fortæret ved Karlsgårde sø. Der var ikke mange fugle i søen, dog enkelte Toppede Lappedykkere i yngledragt som ”lovet” i annonceringen af turen. Hvinand, Troldand, Stor Skallesluger og en hel del Gråænder var der også.
Ved ankomsten sad en Rørspurv og sang i en pilebusk, og på et tidspunkt strøg en Isfugl forbi.
Der var arrangeret underholdning til frokosten, idet et Musvågepar lagde ud med at fordrive en tredje, hvorefter de gik over til luftakrobatik som led i parringsadfærden. En forbipasserende Spurvehøg generede dem ikke.

Vi sluttede af ved elværket, hvor endnu en Isfugl viste sig i et par glimt over åen.

Se Gert Brosbøls observationsliste - klik her.

/Søren Peder Nielsen