Filsø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
TIRSDAG 14. FEBRUAR 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi besøger Filsø og kigger efter vinterens fugle som Blå Kærhøg, Lille Skallesluger og Sangsvane. De lokale Havørne er nok også aktive. Sølvhejrer har der også været i længere tid, og på det seneste er et par forårskåde Traner ankommet fra vinterkvarteret, så mon ikke vi får spændende fugle at se.

Vi bliver guidet af Jens Rye Larsen, DOFs repræsentant i Filsøs naturråd, som ved alt, hvad der værd at vide om søen, dens fugleliv og natur i det hele taget.

TILMELDING 

senest mandag 13/2 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Rye Larsen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Kløvbakken kl. 08.45GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

 

Turen havde samlet 11 deltagere, der mødtes på Kløvbakken en kold morgen med rimtåge og derfor begrænset sigt. Vi havde håbet at se Traner herfra, men tågen forhindrede det. Vi måtte nøjes med enkelte Grågæs, der fouragerede neden for skrænten og småflokke af Sangsvaner, der trak ind i landet.

Næste stop var den østlige p-plads. Her var tågen lettet så meget, at vi kunne se to gamle Havørne, der sad sammen på Povls Pold. Et stykke derfra sad en stor hun-Vandrefalk og så passivt til. I granerne ved p-pladsen rastede på et tidspunkt en flok Bomlærker, mens en flok på 25-30 Gråkrager fouragerede på Nørreodde.

Vi gik nu ned til Langoddetårnet. På vejen så vi en flyvende Ravn og to rastende Musvåger. I hørmarken huserede en større flok Stillitser.
Ved tårnet var der ikke meget liv i den for størstedelen islagte sø. Et par Hvinænder og enkelte Troldænder var alt.
På tilbagevejen var der opstået uro blandt rastende Bramgæs ved Søndersø, så de gik på vingerne og kom hen over os.

I mellemtiden var vejret skiftet radikalt til høj solskin, næsten ingen vind og varmegrader. Det var ganske forårsagtigt, hvilket blev understreget af, at et par Sanglærker skruede sig op over marken og sang af hjertens lyst til fryd for os alle.
Vi gik nu ned til bugten ved Povls Pold. Pga. isen var her heller ikke mange fugle, men en del Grågæs, enkelte Blisgæs, nogle Hvinænder og Taffelænder rastede i de isfri partier.
En Tårnfalk musede over marken og på et tidspunkt slog en Havørn sig ned i et træ på Gammeltoft Odde, hvor den blev småmobbet af Krager. Det var en unge fra 2016, altså en 2K-fugl.
Lidt senere kom en Blå Kærhøg sejlende vestfra, mens den afsøgte søbredden for noget spiseligt. Det var sandsynligvis en ungfugl, den brune fjerdragt afslørede i alt fald, at det ikke var en udvokset han. Den slog sig flere gange ned, så vi kunne få den fint i teleskoperne.
Vandrefalken fra tidligere var her endnu, den havde blot flyttet sig et lille stykke.

Madpakkerne blev indtaget på Kløvbakken, men Traner så vi stadig ikke, selvom sigten nu var upåklagelig.

Vi sluttede besøget på Filsø af ved Petersholm, hvor vi kunne demonstrere Bramgæs og en  meget fjern, flyvende Havørn for en videbegærlig feriefamilie. Her var der også Musvåge og Fiskehejre og en større flok Gulspurve.

På hjemvejen gjorde vi et stop ved en mark nær Kjelst, hvor der dagen før var udmeldt bl.a. Tundrasædgæs. Her gik en større flok Blisgæs og Bramgæs – de første i overtal, og flere kom til lidt efter lidt. Tundrasædgæs fandt vi ikke, men 17 Kortnæbbede Gæs gik og græssede for sig selv.
Også et par Viber gik omkring på marken.
I et hegn bagved sad to meget lyse Musvåger. Den ene havde fuldstændig kridhvidt hoved.

/Søren Peder Nielsen