Ansagerområdet og Karlsgårde

DOF Sydvestjylland, Søren Peder Nielsen, Varde Kommune
ONSDAG 18. JANUAR 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi kigger efter svømmefugle og småfugle ved Ansager Å, Kvie Sø og Karlsgårde.
Der er chance for Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert.

TILMELDING 

 senest 17. januar til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Søndergade i Ansager ved broen over Ansager Å kl. 08.40.

 

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Årets første tur gik til den centrale del af DOF Sydvestjyllands område, nemlig til Ansager, Kvie Sø og Karlsgårde.

12 DOF’ere havde sat det meste af dagen af til turen, der foregik i forholdsvist mildt gråvejr med svag vind, der friskede op mod slutningen af turen.

Vi lagde ud i det lille parkanlæg ved opstemningen i Ansager By, hvor vi oplevede de første spæde forårstegn, idet flere Musvitter og Blåmejser sang og ikke blot som lidt forkølet subsang, men rene, uforfalskede forårsstrofer.
Vi var her omgivet af mange forskellige småfugle: Gærdesmutte, Rødhals, Sumpmejse, Spætmejse, mens en Fiskehejre fouragerede midt i åen (se Anne Magottes foto).

Herefter kørte vi ud vest for byen, hvor vi gik langs Varde Å op til sammenløbet af Ansager og Grindsted Åer. Det mest bemærkelsesværdige her var en Vandrikse, der gav lyd fra sig, men ikke lod sig se og en Svaleklire, der fløj op fra krattet nord for åen. Vi gik tilbage til bilerne gennem kratskoven, hvor vi ikke så eller hørte en eneste fugl, en voldsom kontrast til parken inde i byen. Mon ikke det er fodringen i de omliggende villahaver, der koncentrerer fuglene i byen?

Næste stop var Kvie Sø, hvor der lå en pæn flok Gråænder samt enkelte Store Skalleslugere, Hvinænder og Sangsvaner. Vi fik også kigget på et par Skovskader ved søen.

Nu rykkede vi sydpå til Karlsgårde Sø ved Tambours have, hvor en Isfugl lod sig se i flere omgange. Her var der igen småfugle, bl. a. en tillidsfuld Fuglekonge.
Det var dog svømmefuglene, der var i fokus her. Is på størstedelen af søen havde presset dem ned mod os, så vi fik fine observationer af Stor Skallesluger, Hvinand, Knarand, Knop- og Sangsvane samt Lille Lappedykker. Et par af de Store Skalleslugere gennemførte en parring, mens vi var der.
I kanalen svømmede en Rørhøne rundt.

Vi sluttede af ved elværket, hvor vi tog turen ud på halvøen mellem kanal og å. Her var der igen godt med småfugle, sikkert tiltrukket af villahaverne.
Her fandt Ole Hansen dagens sjældneste fugl: en Rødtoppet Fuglekonge, der puslede rundt i buskads og hæk. Det lykkedes vist de fleste deltagere at se den rigtig godt.
Det andet højdepunkt på dette sted var kaffen, hvortil vi nød Jørgens kones hjemmebag, denne gang nogle uforlignelige kanelkringler.

Rovfugle så vi ikke meget til på turen: nogle Musvåger og et glimt af en Spurvehøg var alt.

Vi havde håbet på Vandstær, men trods besøg på flere klassiske lokaliteter for denne art, lykkedes det ikke at få den at se. Den har i det hele taget svigtet på de fleste lokaliteter i Sydvestjylland i denne vinter.

Vinteren er ikke den optimale årstid for fugleture, men dagens tur viste, at det trods alt er værd at tage ud og kigge efter fuglene.

Se Ole Hansens observationsliste: klik her.

/Søren Peder Nielsen