Marsk og Vadehav

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 18. MARTS 2017
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi oplever det spæde forår ved Vadehavet.
Vi lægger ud ved Ballum Sluse og bevæger os langsomt nordpå langs digerne med flere stop undervejs.

NaturSydvest er inviteret til denne tur.

TILMELDING 

 senest 16. marts til Kim MogensenTURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Der var god brug for det vindtætte tøj, da 22 DOF'ere og medlemmer af NaturSydvest tog på tur langs digerne. Temperaturen var en smule over nulpunktet, og det var tørvejr, men vinden var så hård, at det til tider var umuligt at holde kikkerterne tilstrækkeligt rolige til at se fuglene.
Værst var det ved Ballum Sluse, hvor vi lagde ud. Der var ellers masser af fugle at kigge på her: ca. 10.000 Bramgæs samt et pænt udvalg af svømmeænder. En kraftig og kompakt Vandrefalk (en hun) skabte panik i fugleflokkene. Desværre fik ikke alle set den. Vandrefalkene har fart over feltet og kan være vanskelige at udpege, også i tilfælde som her, hvor der egentlig var god tid til at følge den.

Fugle eller ej - vi forlod hurtigt det stormomsuste sted og kørte ud på Rømødæmningen for at kigge efter Sølvhejrer, og her stod da også fem af slagsen, de fire på ganske kort afstand.

Næste stop var Astrup Engsø. Her var vinden knapt så voldsom, selvom der dog var så meget af den, at kaffen i kopperne lynhurtigt blev kold. Her var også mange forskellige fugle omend i langt mere behersket antal end ved Ballum. Stedet er ganske overskueligt og fuglene er på ret kort afstand, så her brugte vi en hel del tid. 
Lige da vi ankom, lettede en Vandrefalk fra en hegnspæl og fløj hen foran os, inden den forsvandt over diget.
Lidt vadefugle kom flyvende henover, Hjejler og Storspover, men ænderne var de væsentlige. Her var naturligvis de allestedsværende Pibeænder og Krikænder, men også nogle få Hvinænder, Troldænder og Spidsænder. Vi talte desuden 12 Knarænder og 14 flotte Skeænder. En enkelt Stor Skallesluger lå her også. Fælles for alle ænderne er, at de på denne årstid er i de flotte yngledragter, hvor de dels er en fryd for øjet, dels er nemme at artsbestemme også for ikke så trænede fuglekiggere.

Turen gik videre op langs digerne med nogle stop undervejs for at kigge ud over forlandet. På den måde fandt vi yderligere 10 Sølvhejrer, så dagstotalen blev 15. Der var også andre hvide hejrer i spil, på Hviding forland fouragerede to Silkehejrer, ikke just hverdagskost her i landet.
I baglandet var der flokke af Bram- og Grågæs, et enkelt sted en lille flok Blisgæs. Her rastede også Vadefugle: Hjejler (endnu i vinterdragt), Viber, Alm. Ryler og Storspover, og så rastede der usædvanligt mange store flokke af måger, især Stormmåger. Var de drevet ind bag digerne af blæsten?
Knopsvaner rastede spredt nogle få fugle sammen, men de gulnæbbede var stort set fraværende, vi så blot to Sangsvaner i Vilslev Enge.

Rovfuglene var den store skuffelse på turen. Bortset fra de to Vandrefalke blev det kun til et par Musvåger og Tårnfalke samt en enlig Spurvehøg. Vi så ikke en eneste Blå Kærhøg og heller ikke skyggen af en Havørn. Det er ellers ved at være uhørt at tage en tur ved Vadehavet uden at se Havørn. Rovfuglene har nok siddet og puttet sig i den stærke blæst.

Et par forårsbebudere blandt spurvefuglene så vi også, en Hvid Vipstjert og en Rørspurv.


Se Jens Ole Byskovs liste over de vigtigste obs - klik her.
 

/Søren Peder Nielsen