Mandø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
ONSDAG 5. OKTOBER 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Efterårets og vinterens fugle er nu ankommet eller på træk gennem området, så der skal nok blive noget at se på. Vi nævner i flæng nogle af mulighederne: Blå Kærhøg, Dværgfalk, Vandrefalk, Stor Tornskade, Hvidbrynet Løvsanger, og så har vi både Knortegås og Bramgås tilbage fra ynglepladserne mod nord.

Når vi har sat Mosehornugle på som ”lokkemad”, er det lidt dristigt. Den burde være her for længst, men er endnu i skrivende stund ikke rapporteret fra området. Men den må da for pokker indfinde sig meget snart. Mandø er en klassisk lokalitet for arten, der af og til optræder med adskillige individer på øen.

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 4/10TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

Sted: P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var en kølig (nogle ville sige frisk) efterårsmorgen, skyfri men med en del vind fra nordøst, der nok kunne få huerne frem, da 11 sydvestjyder satte kursen mod Mandø.

Vi lagde ud ved Låningsvejens begyndelse hvor en Landsvale trak forbi og gav anledning til en bemærkning om, at én svale gør ingen sommer. Der var i det hele taget trækkende Landsvaler hele dagen, og en enkelt Digesvale til og med. Mange Sanglærker var også i luften.

Turen over Låningsvejen foregik i langsomt tempo med mange stop, hvor vi kiggede på rastende vadefugle: Hjejler, Strandhjejler, Storspover og Almindelige Ryler. En flok Mørkbugede Knortegæs fouragerede også her, mens flokke af Bramgæs fløj henover. 4 Sølvhejrer spankulerede også rundt, i alt så vi 6 af dem på/ved Mandø.

Turen stod ellers i rovfuglenes tegn. Tårnfalk og Blå Kærhøg var talrigest, af den sidstnævnte så vi vel 15-18 stk. på Mandø og på hjemvejen gennem marsken op til Vilslev (den sidste del af turen var uden deltagerne fra Grindsted og Bramming). Fjeldvågerne var også flot repræsenteret med 7-8 individer, i Vilslev Enge fik vi Musvåge og Fjeldvåge på en gang med fin mulighed for at sammenligne profil, vingeslagenes forskellighed m.v.
2 Røde Glenter så vi også på Mandø, den ene meget fint lige forbi ved norddiget. 3-4 Spurvehøge blev det også til, bl.a. jagede en småfugle i krattene ved bydiget.
Et par af deltagerne fik et glimt af en Dværgfalk på den østlige del af øen. En ung Rørhøg ved Kongeåslusen var endnu ikke trukket sydpå.
På forlandet lidt syd for Kammerslusen så vi en stor falk jage rundt med fuglene, men den sås desværre så kortvarigt at en sikker artsbestemmelse ikke var mulig. Den lugtede af Jagtfalk, men en stor hun-Vandrefalk kunne ikke udelukkes.
Til vores overraskelse så vi ingen Havørn, det er ellers ved at være et fast indslag på ture ved Vadehavet.

Vi forsøgte os med kratlusk, dels i krattene ved den sydlige ende af bydiget ("Vireo-krattet"), dels i Mandø by. Der var en del Bogfinker, Stære, Gransangere og Solsorte foruden Løvsanger, Munk og Sangdrossel, men det lykkedes ikke at finde hverken Hvidbrynet Løvsanger, Rødtoppet Fuglekonge eller Ringdrossel.
Til gengæld kunne vi nyde synet af 10 Traner, der trak lige hen over os. Vi var også så heldige at se et par Hulduer her.

Sommerfuglene er også en bemærkning værd. I "Vireo-krattet" var der masser af Admiraler i en bestemt pilebevoksning.

Mosehornuglen må vi heller ikke forbigå. Vi havde været så uforsigtige at bruge den som forsidebillede ved annoncering af turen i håb om at få den at se. Det kom ikke til at ske. De er usædvanligt sent på den i år. Den blev dog indtastet i DOFbasen i Hillerup Enge om aftenen både 4/10 og 5/10, så de kommer nok nu sammen med efterårskulden.

Og så er der naturligvis det kulinariske. Jørgens kones muffins var uovertrufne, mens Birthe bød på kaffepunch til frokost.

 

Fotos: Harry Jensen (Storspove, Traner), Sven-Erik Juhl (Rød Glente)

Tekst: Søren Peder Nielsen