Langeland - Hvepsevåger på træk

DOF Sydvestjylland, Langeland Kommune
TORSDAG 8. SEPTEMBER 2016
 KL. 06:30
 Fugletur/Turrapport

Turens mål er Dovns Klint på Sydlangeland, hvor vi håber at opleve Hvepsevågernes efterårstræk, der på gode dage løber op i flere hundrede fugle.

Hvepsevågerne er turens primære mål, men vi forventer også at opleve træk af andre rovfugle og af småfugle. 
På hjemvejen vil det være oplagt at besøge Tryggelev Nor med de mange rastende svømmefugle.

Bemærk tidspunktet. Turen er for de morgenduelige. Der bliver afgang fra Esbjerg kl. 06.30.

 

TILMELDING 

Ole Hansen senest 7/9 kl. 18TURLEDER Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket. 

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var i al fald ikke vejret, der var skyld i, at der kun var 9 deltagere i turen til Langeland. Måske var det den tidlige afgang (06.30). Vejret viste sig fra sin allerbedste side med høj sol, temperatur op mod de 25 grader og moderat vind. Da vindretningen var i Hvepsevågernes favorit-retning, ØSØ, var der lagt op til en stor trækdag for disse fugle, der sjældent lægger vejen forbi det vestlige Jylland.

Som så ofte før, viste det sig imidlertid også denne dag, at fuglenes veje er  uransagelige. Hvepsevågetrækket var meget begrænset - kun en halv snes stykker blev det til i de ca. 4 timer, vi stod på Dovns Klint. I det hele taget ser det ud til, at Hvepsevågerne i år svigter Langeland og vælger en østligere trækrute.
Men vi fik trods alt set nok til, at vi kunne lære eller genopfriske feltkendetegnene. Spændende var det at se, hvordan de flyver aktivt ud over vandet i modsætning til Musvågernes kombination af termik og glideflugt.

Udover Hvepsevågerne, var der heldigvis mange andre trækkende fugle at se og høre. Vi var så priviligerede, at et par af deltagerne var skrappe til fuglenes kald. Uden den færdighed ville mange af småfuglene være trukket forbi, uden at vi kunne bestemme dem. Nu kunne vi få navn på, når Skovpibere, Engpibere, Vipstjerter m.m. fløj over hovedet på os. 
Landsvalen var langt den talrigeste af de trækkende småfugle. En del Digesvaler og enkelte Bysvaler var der også. Hvid og Gul Vipstjert kom jævnligt forbi og en enkelt Bjergvipstjert ligeså. Også enkelte Mursejlere trak ud.
Der var også rastende småfugle: flokke af Stillitser vimsede om os, men creme de la creme var en Nøddekrige, der havde holdt til ved klinten i nogle dage. Desværre var det ikke os alle, der var så heldige at få den i kikkerten.

Rovfuglene var det mest spektakulære. Spurvehøgen var langt den talrigeste. Man kunne næsten uafbrudt finde én eller flere af dem i luften. Ellers var der Rørhøg, Tårnfalk, Musvåge, Lærkefalk, Rød Glente og Fiskeørn. Et glimt af en Havørn blev det også til for nogle af os.
Den største sjældenhed var dog en 1 K Steppehøg, der trak ud over havet fra Gulstav Klint.

Mange af fuglene blev set på lang afstand fra Dovns Klint, derfor gik enkelte deltagere vestpå til Gulstav Klint, hvor mange af rovfuglene trak ud presset af østenvinden. De blev belønnet med at få en Rød Glente "lige i hovedet" og med synet af en jagende Lærkefalk over mosen.
  
Adskillige flokke af Grågæs sås i baglandet, de trak mod det nærliggende  Keldsnor, det samme gjaldt Skarver og Hjejler. En pudsig oplevelse havde vi, da en flok Islandske Ryler fløj østpå langs stranden under klinten. Dem kunne vi stå og kigge ned på - et af de få tilfælde, hvor man kunne bruge kategorien "underflyvende" i DOFbasen, der som bekendt kun kender "overflyvende" fugle.
Glemmes skal ikke, at enkelte rene flokke af den lille charmerende Huldue også trak ud. To Sølvhejrer, den ene trækkende, så vi også, men det er jo knapt værd at skrive hjem til Sydvestjylland om. 

Efter ca. 4 timer vurderede vi, at vi nok ikke fik noget at se, som vi ikke allerede havde haft i kikkerten, så vi kørte til kronjuvelen i Fugleværnsfondens reservater, Tryggelev Nor.
Her var vi knapt steget ud af bilerne, før en Fiskeørn fløj lige hen over hovedet på os. Lige efter kom en Rørhøg og sluttelig en Rovterne, alt sammen inden vi begav os ud i fugleskjulet.

Fra skjulet så vi masser af fugle: alle arter af svømmeænder bortset fra Atlingand. Især var Knaranden talrig. Flere vadefuglearter var her også, men kun Viben talrig. Størst fornøjelse havde vi dog af to Rovterner, en voksen fugl, der fiskede ivrigt ud for skjulet og bragte byttet til en 1 K fugl, når den da ikke selv slugte det.

Ved Tryggelev Nor skiltes vore veje, og vi kørte de 250 km tilbage til hjemegnen efter en pragtfuld dag med mange gode fugleoplevelser.

Du kan se turleder Ole Hansens indberetninger fra turen til DOFbasen ved at klikke her. 

/Søren Peder Nielsen