Fanø

DOF Sydvestjylland, Fanø Kommune
ONSDAG 17. AUGUST 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Fanø byder på mange fine fuglelokaliteter. Vi skal bl.a. besøge den nyanlagte Sønderho Strandsø, og vi skal kigge på de enorme vadefugleflokke, der raster i Vadehavet på denne årstid.

Lokalguide bliver Søren Vinding, der kender Fanøs natur som få.

Vi mødes som sædvanligt i Esbjerg, hvor vi klemmer os sammen i færrest mulig biler aht. færgebiletterne og håber, at der kommer et par deltagere fra Fanø med tomme biler.

Foruden de sædvanlige benzinpenge, skal der betales færgebilletter. Udgiften hertil deles ligeligt mellem de deltagere, der kommer fra fastlandet.

 

 

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 16/8.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

Sted: P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Fanøfærgen i Nordby kl. 08.42GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Sommeren viste sig fra sin allerbedste side på turen til Fanø. Ikke en sky på himlen, svag vind og temperatur på den pæne side af 20 grader. En sjældenhed i sommeren 2016.
Vi var 8 doffere, der tog færgen til øen, hvor tre fanniker ventede med biler parat til at køre os rundt på øen.
Med Søren Vinding som guide kom vi godt rundt til kendte og mindre kendte lokaliteter. Undervejs øste Søren af sin omfattende viden og Fanøs natur.

Vi lagde ud med Halen, hvor talrige rastende Stenpikkere på vejen lovede godt for småfuglene. Rørhøg holdt også til her, en han og en hun, sammen med to Tårnfalke. En Grå Fluesnapper blev også spottet.
Vi tog et kig ud over vaden fra Halen. Da det var ebbe, var fuglene spredt ud på lang afstand, men vi fik da godt blik på flere af de almindelige vadere: Hvidklire, Rødben, Storspove, Ll. Kobbersneppe, Strandskade og Vibe.
På den yderste spids af Halen rastede en Blåhals. 
Der blev også kigget lidt på sommerfugle, bl.a. så vi den de fleste steder sjældne men lokalt ret talrige Vejrandøje.

Fra Halen kørte vi mod Sønderho, det meste af tiden ad små markveje, hvor vi fik syn for sagn om, at efterårstrækket for småfugle er godt i gang. Overalt på marker og i krat rastede småfugle. Mest talrig var Stenpikker, Engpiber og Løvsanger, men også Bynkefugl sås flere steder og 4-5 Gule Vipstjerter fouragerede på en græsmark.

Vi gjorde holdt ved Sønderho Ny Kirkegård, hvor vi kratluskede og bl.a. så Løv- og Gransanger og Broget Fluesnapper. En flok 1 K Gråsiskener gav os anledning til at indkærpe os forskelle på ungfugle af denne og Grønsisken.

Frokosten blev indtaget på diget øst for Sønderho. Her var en betagende udsigt, men ikke mange fugle. Udover de allesteds nærværende Stenpikkereblev det dog til: Bynkefugl, Gul Vipstjert, Tornirisk, Mudderklire og Hvidklire. Enkelte Mursejlere boltrede sig i luften.

Turen gik herefter nordpå ad stranden. Her havde en større vandplask tiltrukket en mængde småvadere, som vi kom på ganske nært hold. Der var flest Alm. Ryler, men forbavsende mange Dværgryler foruden Store Præstekraver og enkelte Sandløbere. Lidt længere nordpå fandt vi en enkelt Islandsk Ryle i en lille vaderflok.

Sidste punkt på programmet var Sønderho Strandsø, der er etableret i tidligere ørreddamme med et fugleskjul smukt gravet ind i en klit.
Her ventede flere gode oplevelser med fugle på nær afstand. En specialitet for Fanø, den Hvidbrystede Præstekrave, rastede lige ud for skjulet. Landsvaler i stort tal rastede på den ene af øerne og i en udgået busk på bredden. På et tidspunkt dukkede en Spurvehøg op i vild jagt efter en Hvidklire. Den havde dog ikke heldet med sig, men satte sig til at puste ud i "svalebusken" nogle minutter, inden den fløj videre.
I den fjerneste ende af søen lå to Lille Lappedykkere og dykkede.

Strandsøen var sidste programpunkt, dog skulle vi naturligvis ikke gå glip af muffins leveret af Jørgens kone. De blev nydt på havnen i Nordby inden færgeadgang.

Således sluttede en ualmindelig vellykket fugletur.

/Søren Peder Nielsen

Fotos: Søren Vinding