Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost

onsdag 15. februar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En invasion af højnordiske kvækerfinker sætter i denne tid sit præg på løvskove i den østlige del af Danmark. I Jægersborg Dyrehave er der for eksempel set en flok, der skønnes at tælle op imod en halv million fugle. Finkerne flakker omkring, og leder efter bøgens frugter, bog
Jan Skriver
Flokke af finker gør i denne tid mange løvskove, primært i den østlige del af Danmark, levende.

Der er tale om kvækerfinker langvejs fra på udkig efter spiseligt. Det er i særlig grad kvækerfinkens livret, bogen, altså frø fra bøgetræer, som flokkene slår sig på.

De finker, der i disse uger i særlig grad invaderer den østlige del af Danmark med mange af de nordsjællandske løvskove som de bedste finketerræner, stammer formentlig fra de norske, svenske, finske og russiske bestande.

Kvækerfinken yngler i de store birke- og nåleskove i et bredt geografisk bælte fra Nordskandinavien og østpå i Rusland og videre gennem den nordlige del af Asien.

Det er langt hen ad vejen bøgetræernes produktion af fedtholdige frø, der afgør, hvor store flokke af kvækerfinker, der slår sig ned i de danske skove, og som bestemmer, hvor længe fugleflokkene bliver.

Efter et meget frugtbart efterår for de danske bøge i 2009, blev der i januar og februar 2010 set gigantiske flokke af kvækerfinker i Nordsjælland.

I efteråret 2011 var bøgens frøsætning ifølge Naturstyrelsen middel, og flokkene af finker er denne vinter en smule mindre sammenlignet med rekordforekomsterne for to år siden.

Det lader til, at kulden mod nordøst fra midt i januar har sendt store flokke af skandinaviske kvækerfinker mod sydvest. Mange af fuglene er fløjet over Øresund og søger nu føde i de østdanske skove.

- Der er meget stor forskel fra år til år på bøgetræernes produktion af bog og de efterfølgende forekomster af kvækerfinker. Vi kan så at sige direkte aflæse produktionen af bog i antallet af kvækerfinker i vores skove den efterfølgende vinter. Hvis der ingen bog er i skovbunden, trækker mange af finkeflokkene videre mod sydvest, siger biolog Timme Nyegaard fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, er der på det seneste rapporteret en lang række kæmpeflokke af kvækerfinker i Nordsjælland.

Hvis man er heldig at opleve en af flokkene, står man over for et summende liv. Det kan være som ”sort sol” bare med finker og ikke stære i hovedrollerne.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Timme Nyegaard, biolog.
Tlf. 33 28 38 23.