Meld en mårhund

tirsdag 17. januar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer alle til at bruge Naturstyrelsens hotline, hvis de ser en mårhund i naturen. Det er nu, der skal holdes fast i den målrettede indsats for at bekæmpe mårhunden, hvis Danmarks natur skal holdes fri for det undslupne rovdyr fra Østasien
Jan Skriver

På telefon 51 14 01 14 kan man meddele Naturstyrelsen, hvis man på sin færden i den danske natur ser en mårhund.

Brug denne hotline, for det er nu, der skal holdes fast i planen om målrettet at udrydde ynglende mårhunde fra Danmark inden 2015, lyder det fra Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi ønsker ikke, at eksotiske dyrearter, som er undsluppet fra fangenskab, skal få fodfæste og brede sig i den danske natur på bekostning af naturligt hjemmehørende arter, der har levet i vores landskab i årtusinder. Derfor bakker vi til enhver tid op om Naturstyrelsens indsatsplan til bekæmpelse af mårhund, og vi støtter også bekæmpelsen af andre invasive arter som for eksempel vaskebjørn og mink, siger Egon Østergaard.

- Som samfund har vi de senere år ofret store summer på at genoprette tabt natur i vådområder til glæde for en række ynglende vandfugle. Denne investering i øgede naturværdier med flere fugle risikerer at lide skade i takt med, at et stigende antal fremmede rovdyr som mårhunden, hvis naturlige levesteder findes tusinder af kilometer mod øst og sydøst i Kina, Korea og Japan, spreder sig, siger DOF-formanden.

Ifølge Naturstyrelsen er der siden 2008 registreret op imod 200 sikre observationer af mårhunde i Danmark. Disse ”verificerede fund” er trafikdræbte, fotodokumenterede eller skudte dyr.
Det er dokumenteret, at mårhunden yngler så langt mod nord i Jylland som i Lille Vildmose, hvor der er fundet en trafikdræbt mårhundehvalp. Også fra Varde-egnen er det dokumenteret, at mårhunden yngler, og der lurer en frygt for ”finske tilstande”.

I De tusinde Søers Land lever i dag skønsmæssigt cirka en million mårhunde, der altså slet ikke hører naturligt hjemme i landet, men er kommet på grund af menneskets trang til at indføre pelsdyr.
I 1928 og i en årrække efter 2. Verdenskrig blev der udsat flere end 9.000 mårhunde i Ukraine, Hviderusland, Rusland og Letland, hvorfra koloniseringen mod nord og vest begyndte.

I dag er der så mange mårhunde i Finland, at der hvert år bliver dræbt 150.000 individer alene i den finske trafik.

Mårhunden er yderst dygtig til at tilpasse sig, og den er ekstremt frugtbar. Normalt består et kuld af 6-9 hvalpe, men der er set kuld på 18.
Biodiversitetskonventionen forpligter Danmark til at erklære krig mod eksotiske, invasive arter, det vil sige arter der ikke er naturligt hjemmehørende og som truer den naturlige biodiversitet. Det gælder i ekstraordinær grad for mårhunden.

Det er endnu primært i Vest- og Nordvestjylland, at mårhunden er konstateret i Danmark, men den er også fundet nord for Limfjorden. Rovdyret, der hører til hundefamilien ligesom ræven, er en fremragende svømmer og ofte stærkt knyttet til våde, sumpede områder.

Mange af mårhundene i den danske natur stammer ganske givet fra dyr undsluppet fra fangenskab, men det bliver skønnet, at arten i stigende grad vandrer ind sydfra, fordi den tyske bestand er så talrig, at den sender individer mod nord.

Og så kan det gå hurtigt med indvandringen og forplantningen, viser alle erfaringer.

Jagtstatistikken for mårhunden i Tyskland taler sit tydelige sprog om en risiko for, at den invasive art kan brede sig til alle danske landsdele i løbet af få årtier, hvis man lader stå til med bekæmpelsen.

I Tyskland har mårhunden været kendt siden 1960’erne, men det var først i 1990’erne, at den for alvor bredte sig, så der i dag findes tætte bestande et stykke nord for Hamborg, mens den tynder ud nordpå i Slesvig-Holsten.

I 1993/94 blev der skudt 70 mårhunde i vores broderland syd for grænsen. Godt ti år senere var det tal vokset til 23.000 skudte dyr. Og i sæsonen 2007/08 blev der i den tyske natur nedlagt 34.590 mårhunde. Det svarer nogenlunde til det antal ræve, som jægerne årligt skyder i den danske natur.

I Sverige er der afsat et millionbeløb til at bekæmpe mårhunden.

Også i Norge, hvor der endnu kun er set få eksemplarer af mårhunde, har man erklæret det maskeklædte rovdyr krig. Her er der en dusør på 5.000 kroner pr. mårhund, død eller levende.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.