Storme sender søkonger som sidegevinster

torsdag 12. januar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste ugers urolige vejr med kulinger og storme fra vest har sendt søkonger ind i de indre danske farvande. De kun stærestore arktiske alkefugle er observeret i en lang række havne. Også Limfjorden har haft søkongeligt besøg
Jan Skriver
Mange havfugle er med vestenvinden i ryggen blæst ind i de indre danske farvande de seneste uger.

Også søkongen, der er verdens mindste alkefugl, har haft ekstraordinær god medvind, og er blæst ind i Kattegat og videre mod syd, hvor den både er observeret i Øresund og Lillebælt.

Og i Limfjorden er der set søkonger ved Struer og Venø.

Adskillige havne på østkysten af Jylland har i denne tid besøg af de små og meget tillidsfulde alkefugle, der dykker efter plankton og krebsdyr. Ofte kan fuglene ses på ganske tæt hold, hvis de dykker nær havnemoler.

Søkongen er Nordatlantens mest talrige alkefugl,
ja, den er en af verdens talrigeste havfugle i det hele taget. Alene i Thule i det nordlige Grønland skønnes at yngle 15 millioner par
søkonger.

Man ved ikke, præcis hvilke yngleområder de søkonger, som gæster danske farvande, kommer fra. Sandsynligheden taler for, at fuglene stammer fra de store russiske kolonier på øerne i Ishavet.

De seneste årtier er antallet af observerede søkonger steget kraftigt i Danmark. Tidligere blev søkongen anset for en forholdsvis sjælden arktisk vintergæst i de danske farvande.

Nye erkendelser tog afsæt i 1980, da flere end 6.000 døde søkonger drev i land på den svenske vestkyst efter en olieforurening. Den katastrofe antydede, at der om vinteren befandt sig store mængder af søkonger i den nordlige del af Kattegat.

I slutningen af 1980'erne dokumenterede tællinger, som havfuglegruppen under Dansk Ornitologisk Forening (DOF) foretog fra skibe, at der lå kæmpemæssige antal af søkonger i Skagerrak.

Og det skønnes, at et sted mellem 250.000 og op imod 700.000 søkonger i perioder i vinterhalvåret søger deres føde af små havlevende krebsdyr i Skagerrak. En søkonge kan dykke ned til cirka 27 meters dybde.

Feltornitologer har de seneste 20-25 år noteret stigende antal af søkonger primært langs Jyllands vestkyst. I 1990'erne blev der hvert efterår og vinter fra kysten observeret antal på mellem 2.000 og 13.500 søkonger.

I oktober 2005 blev der sat en rekord af søkonger i Danmark, da flere end 6.500 fugle i løbet af få timer trak forbi Blåvands Huk, Danmarks vestligste punkt. Disse fugle var sandsynligvis på vej mod Dogger Banke, der er en vigtig vinterlokalitet for arten.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.