Traner holder vinter i det grønne Danmark

onsdag 28. december 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere flokke af traner har droppet trækket mod Sydeuropa, og er blevet i det milde, våde danske vinterland. Et nyt fænomen med tranen som en vejrtrækfugl i stil med viben og stæren er ved at træde i karakter
Jan Skriver

Tranen er ved at udvikle en tilbøjelighed til i milde, grønne vintre at droppe trækket mod Frankrig og Spanien og i stedet blive i det danske landskab.


Flere flokke af traner holder denne vinter stand i Jylland. Vejlerne huser en flok på 28-30 traner, mens der i Lille Vildmose opholder sig en flok på 16. Også på klithederne syd for Skagen, i Sønderjylland og i Østjylland har adskillige traner droppet trækket denne vinter.


I 2007 oplevede Danmark de første kendte overvintrende traner, da en lille flok holdt stand i området omkring Gårdbogård Sø mellem Frederikshavn og Skagen. Også Bornholm har huset overvintrende traner, men omfanget af vintertraner har aldrig været højere, end det er tilfældet i disse uger.


- Der er nok ikke tvivl om, at vi i takt med klimaændringer i retning af et lunere vejr vil komme til at opleve flere og flere overvintrende traner, bare der er ligeså mildt som i år. Også i Tyskland er der set et stigende antal vintertraner de senere år. Altså bortset fra de seneste to hårde vintre, hvor fuglene nødvendigvis måtte trække sydpå for at finde føde nok. I år er føden let tilgængelig for tranerne i Danmark, og så vælger flere at blive, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).


- At der bliver set flere og flere vintertraner i Nordvesteuropa hænger også sammen med den kendsgerning, at bestanden er vokset markant de senere år. I Danmark yngler nu mere end 100 par, siger biologen.


Erfaringer fra de senere år i Nordvestjylland viser, at der skal en periode med hård frost eller udbredt sne til, før fuglene forlader deres jyske terræner Hvis det vejrmæssige signal til afgang udebliver, ja, så bliver tranerne tæt på ynglepladserne.


Så de kommende årtiers klimaændringer kan gøre det nødvendigt at justere teksterne i fuglebøgerne, så tranen ikke alene angives som en trækfugl, men også delvis som en standfugl.
Historien om tranen kan udvikle sig i stil med historien om grågåsen, der holder vinter længere og længere mod nord i stedet for at flyve til Spanien. Tænker man bare 30 år tilbage i tiden, var det meget sjældent at se grågæs om vinteren i Danmark. I dag er der titusinder af gæs i vinterlandet.


Den europæiske bestand af traner blev i 1998 skønnet til at tælle 45.000 par. Siden er bestandene gået markant frem i antal. De fleste yngler mod øst i Rusland, og disse fugle holder vinter i Afrika.


De svenske traner, som udgør en bestand på cirka 12.500 par, flyver næsten alle via Danmark eller direkte over Østersøen på deres træk mod varme spanske egne. Under trækket benytter de blandt andet den tyske halvø Rügen ved Østersøen som mellemstation i oktober og november samt igen om foråret. Her kan man forestille sig, at flere og flere traner i stigende grad vil blive hængende vinteren over, hvis klimaet bliver endnu mildere.
Og de jyske traner nær Nordsøens milde kyst er som de første måske på vej til at justere deres trækvaner.


Bestanden af danske traner er formentlig i disse år oppe på et niveau, der omtrent svarer til bestandens størrelse for et par århundreder siden.


Omkring 1850 blev tranen udryddet som ynglefugl i Danmark. Cirka 100 år senere vendte den tilbage, og har nu for alvor bidt sig fast som en dansk fugl, der uden for yngletiden langt hen ad vejen ernærer sig af levninger fra landbruget i form af spildkorn, kartofler og majs. I yngletiden og delvis i resten af året består føden af smådyr, padder, småfisk og bær, som tranerne finder på klithederne, i moserne og på sumpede enge.


Yderligere oplysninger:


Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00
Knud Flensted, tlf. 21 24 22 75