Regeringens Naturplaner udfordrer kommunerne voldsomt!

onsdag 7. december 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den største, samlede planlægning nogensinde for Danmarks vigtigste naturområder lægges nu i hænderne på økonomisk trængte kommuner. Man kan roligt være nervøs for, om de magter den opgave, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
”I DOF glæder vi os meget over, at planerne omsider kommer, men der er sat alt for få ressourcer af til deres virkeliggørelse”, siger Egon Østergaard. ”Budgettet for at sikre og forbedre alle Danmarks 246 vigtigste naturområder svarer til prisen for blot 18 km motorvej, så der er brug for yderligere finansiering!”

Regeringen har nu afsat i alt 1,8 mia. kr. til opfølgning på alle landets naturplaner i de næste 4 år. Planerne skulle allerede have været gældende fra 2010-2015, men de blev som bekendt to år forsinket under den forrige regering.

”Desværre er målsætningerne for arter og naturtyper i flere tilfælde ikke særlig konkrete, og planerne risikerer at tabe flyvehøjde eller ligefrem mavelande, hvis ikke kommunerne prioriterer opgaven tilstrækkelig højt”, advarer Egon Østergaard.

Målene er sat fra statens side, men det er de kommunale forvaltninger, der skal udarbejde handleplaner og sørge for, at private lodsejere får søgt penge hjem til de projekter, der skal gavne den trængte natur. Indsatsen er helt afhængig af frivillige aftaler med hver enkelt lodsejer, så planerne kan strande på simpel modvilje hos ejeren mod nødvendige ændringer i fx landbrugsdriften.

En fokuseret indsats er en vigtig forudsætning for at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed i Danmark. Flere vigtige natur- og fugleområder er i krise, og der har i årevis været behov for en indsats.

”Det er på høje tid, at stat og kommuner trækker i arbejdstøjet”, lyder opfordringen fra DOF’s formand, der også pointerer, at ”der er brug for en klar fordeling af opgaverne, så det er soleklart, hvem der er ansvarlig, hvis der ikke sker noget konkret i områderne. Vi savner også i høj grad nogle værktøjer til at reagere over for kommuner eller lodsejere, der evt. ikke vil påtage sig opgaven med at nå målene.”

”Det kommende år bliver en hård nyser for kommuner og naturorganisationer. Kommunerne skal lave udkast til de 246 naturhandleplaner på under et halvt år, og naturorganisationerne skal forsøge at kvalitetskontrollere det hele og skrive høringssvar til alle planforslagene på 8 uger i sommerferien. DOF’s mange aktive medlemmer vil holde øje med, at målene i naturplanerne i hvert af de 246 områder faktisk omsættes til bedre vilkår for fuglene. Ellers må der ske klare stramninger, når planerne skal revideres om 4 år.

DOF håber på, at miljøminister Ida Auken vil gøre det til sin mærkesag at sikre, at naturplaner og vandplaner løfter biodiversiteten i Danmark. Det er faktisk disse planer, der i høj grad kan sikre, at vi lever op til målsætningen om at stoppe tabet af biodiversitet og dermed lever op til Biodiversitetskonventionen

Dansk Ornitologisk Forening har 16.000 medlemmer og er partner i verdens største naturbeskyttelsesorganisation, BirdLife International med over 10 mio. støtter over hele verden.

Yderligere oplysninger hos DOFs formand Egon Østergaard, tlf. 31 16 20 30