Ørkenfugle gæster det grå Danmark

tirsdag 22. november 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste uger er der i Jylland set fem ørkenstenpikkere, der formentlig kommer fra varme, tørre egne i Centralasien. Ude af kurs på et forfejlet træk mod troperne vil de eksotiske stenpikkere være i vintervejrets vold den kommende tid
Jan Skriver
Det er helt usædvanligt og på grænsen til det sensationelle, at det efterårsgrå Danmark de senere uger har haft besøg af en håndfuld ørkenstenpikkere.

To af de eksotiske gæster opholder sig endnu ved de jyske strande, hvor de har valgt at slå sig ned, nemlig på Jerup Strand nord for Frederikshavn og ved Hanstholm. Nær havnen på hjørnet af Nordvestjylland er der set hele to eksemplarer af ørkenstenpikker.

Vindblæste klitterræner smager tilsyneladende lidt af ørken. Også Fanø og Blåvands Huk på Jyllands vestkyst har haft besøg af ørkenstenpikkere dette efterår.

- Før efteråret 2011 var der her i landet kun 12 observationer af ørkenstenpikkere gennem tiderne. Med fem individer er der tale om et markant rykind af disse sjældne fugle, der normalt kun ses med års mellemrum. Også Sverige har haft et bemærkelsesværdigt efterår med fem ørkenstenpikkere på besøg, siger feltornitologen Rasmus Strack.

Ørkenstenpikkerens nærmeste ynglepladser ligger i det vestlige Nordafrika. Arten er fra disse ørkenegne udbredt mod øst til Sinai og Centralasien, hvor de ikke kun lever i flade, åbne og tørre områder med halvørken, men også går i højden. Ørkenstenpikkeren kan leve på bjergsletter i 4.000 meters højde.

- Det er umiddelbart nærliggende at tro, at de ørkenstenpikkere, som gæster Danmark dette efterår, kommer fra artens nærmeste ynglepladser i Nordafrika. Indicierne peger dog i retning af, at de aktuelle stenpikkere er gæster fra langt mod øst i Centralasien, fordi de er ankommet på kanten af efteråret og vinteren efter lange perioder med vinde fra sydøst, siger Rasmus Strack.

Det er i reglen ungfugle, der kommer ud af kurs og ender i Nordvesteuropa, hvor de skulle have været i vinterkvarterer sydpå. Sandsynligvis dør de fleste af disse ude-af-kurs-individer, men der er tidligere i historien eksempler på ørkenstenpikkere, som har overlevet milde vintre på vores breddegrader.

- Nogle af de steder, hvor ørkenstenpikkere overvintrer i Mellemøsten og Asien har faktisk et ret barskt klima, så de ”jyske” stenpikkere vil formentlig sagtens kunne klare en grøn dansk vinter, siger feltornitologen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00.

Rasmus Strack, email: malerfirmaets@sol.dk
Tlf. 23 37 39 68