Større og mere ambitiøs nationalpark ved Skjern Å

mandag 14. november 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tre grønne organisationer opfordrer i fællesskab miljøminister Ida Auken til at holde fast i en ny model for nationalpark Skjern Å. Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet støtter miljøministerens og forligsgruppens ønske om en mere ambitiøs nationalpark.
De tre grønne organisationers formænd Egon Østergaard (DOF), Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) og Lars Mortensen (Friluftsrådet) har skrevet til miljøministeren i anledning af hendes møde i denne uge med de lokale borgmestre omkring Skjern Å. I brevet står bl.a.:

”Vore tre organisationer ønsker at bakke stærkt op om en model, der indbefatter den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene. Det vil give en nationalpark af rette kaliber og logisk sammenhæng mellem fjord, ådal og hede. Ikke alene løftes nationalparken naturmæssigt, kulturhistorisk og rekreativt. Størstedelen er allerede Ramsar- og Natura-2000 område ligesom betydelige dele er i offentlighedens eje.

En nationalpark der omfatter såvel Skjern Åens delta som den sydlige del af Ringkøbing Fjord vil sikre naturkvalitet og naturoplevelser for danskerne, der er en nationalpark værdig. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet håber, at du kan opnå den ambitiøse model, som er en mere naturlig og langt bedre afgrænsning af nationalparken og vil forbedre naturindholdet væsentligt.”

I sommer valgte forligskredsen bag nationalparkloven (S, SF, R, K, V & DF) at afvise kommunernes forslag til nationalpark Skjern Å under henvisning til at afgrænsningen var for uambitiøs. Ved den lejlighed udtalte den daværende miljøminister Karen Ellemann: ”I forligskredsen har der været et udbredt ønske om at imødekomme høringssvarerne om, at Nationalpark Skjern Å også skal omfatte området ved Ringkøbing Fjord. Det betyder, at vi skal have tegnet et nyt billede af, hvor grænserne for nationalparken skal gå.”

Yderligere oplysninger:
DOF’s formand Egon Østergaard, tlf. 31 16 20 30
DN’s formand Ella Maria Bisschop-Larsen, tlf. 20 40 23 10
Friluftsrådets formand Lars Mortensen, tlf. 21 44 35 33