Hjælp til fugle i Uganda

fredag 4. november 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et nyt dansk udviklingsprojekt skal sikre fremtiden for både den pygmæiske lokalbefolkning og de sjældne fuglearter i et skovområde i Uganda. Det er Dansk Ornitologisk Forening, som skal udføre opgaven for Danida. Projektet løber over fire år og koster otte millioner kroner, skriver bladet Fugle og Natur.
Echuya-skoven ligger i omkring to en halv kilometers højde i bjergene i det sydvestlige Uganda, grænsende op til det nordlige Rwanda. Inde midt i skoven ligger Muchuya-sumpen. Her findes en sund bestand af fuglearten hvidbrynet rørsmutte (Grauer’s Swamp-warbler), som er helt speciel for højlandssumpene i denne del af Afrika. I selve skoven lever flere sjældne fuglearter, som er endemiske for bjergene langs med Albertine Rift - det vil sige, at de ikke findes andre steder på kloden.

Nu skal fremtiden for fuglene og den lokale befolkning sikres gennem et projekt for bæredygtig skovforvaltning, som Dansk Ornitologisk Forening, DOF, gennemfører sammen med den ugandiske miljøorganisation Nature Uganda og de lokale skovmyndigheder.

Pres fra befolkningen
”Der er en meget høj befolkningstæthed omkring Echuya-skoven”, fortæller Thomas Lehmberg, DOF’s internationale projektkoordinator. ”Befolkningen er domineret af to større stammer, som er landmænd. Lige rundt om skoven bor et mindretal i stammen Batwa (pygmæer), som er helt afhængige af at kunne udnytte flere forskellige naturressourcer i skoven. Desuden er Echuya det eneste skovreservat i Uganda, hvor bambus kan og må udnyttes kommercielt – hvilket sker i stor stil”, siger Thomas Lehmberg.


DOF har efterhånden stor erfaring i at gennemføre udviklingsprojekter i områder med sjældne fugle og høj biodiversitet for at skabe balance mellem naturbeskyttelse og lokalbefolkningens interesser. Typisk sker det i samarbejde med den lokale partner i organisationen BirdLife International og finansieres gennem Danidas (Udenrigsministeriets) midler til folkelige organisationers udviklingsarbejde. Lignende projekter har de senere år været gennemført på øerne Flores og Sumba i Indonesien, i Kenya og Tanzania.

Yderligere oplysninger: Thomas Lehmberg 33283814