Sorte udsigter for den hvide stork

tirsdag 3. maj 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dårligt vejr på begge storkens hovedtrækveje har forsinket fuglene på deres rejse mod nord. Måske har Europas storke også haft problemer i deres afrikanske vinterkvarterer. Summa summarum: der er lagt op til et magert storkeår i 2005, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
Det er i Danmark svært for alvor at tro på storken i år, for kun én voksen fugl - hannen i

Vegger i Himmerland - er ankommet.
Noget er tilsyneladende gået galt på trækket, for både i Nordvesteuropa og Østeuropa rapporteres om færre og forsinkede hvide storke dette forår.

- Storkeparret i Ribe og hunnen i Vegger skal helst dukke op inden 10. maj, ellers er det svært at tro på storkeunger i år i disse reder, som begge fostrede to flyvefærdige unger sidste år. Det er vores erfaring, at deadline for et frugtbart storkeår ligger omkring den dato, siger Hans Skov, der er storke-ekspert i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Fra sine kolleger ude i Europa har han fået meldingen: Der er markant færre storke i år end i 2004, og fuglene er kraftigt forsinkede.

- Regnvejrsfronter har ligget tungt over de bjerge i Østeuropa og Tyrkiet, som de storke, der flyver mod Nordeuropa ad den østlige rute over Palæstina og Balkan nødvendigvis må passere. Og i Pyrenæerne har der været kraftig regn, som har forsinket storkene på den vestlige rute. Fra Slesvig-Holsten, hvor der fra den dansk-tyske grænse og til Elben yngler cirka 280 par storke, og østpå til de store bestande i Polen rapporteres der om sene ankomster ved rederne, oplyser Hans Skov.

Det er foruroligende, at også Tyrkiet melder om færre storke dette forår, for det antyder, at fuglene kan have haft problemer i deres afrikanske vinterkvarterer.

- Når forskerne om nogle uger får overblik over de meldinger, de har fået fra satellitmærkede storke, kan vi måske sige med sikkerhed, om storke er omkommet på grund af tørke, fødemangel eller noget helt tredje i Afrika. Man kan frygte, at det er tilfældet, når de vigtige sydlige ynglelande som Tyrkiet også noterer færre storke i år. Storkenes aktuelle krise er ekstra ærgerlig, fordi 2004 var en kanonår, hvor der kom rekordstore antal unger på vingerne næsten i alle Europas storkelande. Dette overskud er måske væk nu. Og det vil gøre det sværere at tro på flere par i Danmark den nærmeste fremtid, siger DOF's storkeekspert.

Hans Skov tror dog på, at Ribe og Vegger fortsat vil være storke-lokaliteter. Og så spår han, at den naturgenoprettede Skjern Ådalen vil tiltrække storke.

- Det bliver nu nok ikke i år, for storkebestanden mangler på grund af vejrliget og de formodede problemer i Afrika den dynamik, der skal til for at nye par etablerer sig. Men Skjern Ådalen skal nok komme med en dag som storkelokalitet. Vi har i hvert fald netop sat en ny rede op på Tarm Apotek, der tidligere har huset et storkepar, siger Hans Skov.

I Hvedstrup ved Roskilde yngler et par hvide storke, men disse fugle er uden for naturens nummer, da de stammer fra et svensk storke-opdræt. De farmede storke har mistet driften til at trække, så de holder sig ganske uden for de vilde artsfællers problemer på rejsen.

Læs mere om den hvide stork.

Se de seneste observationer hvid stork.

Besøg Storkeskolen.