Lemming-år i Lapland giver flere fjeldvåger i Danmark

torsdag 27. oktober 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter en lang række magre år med få lemminger i højnordiske og arktiske egne har der i år været godt med gnavere nordpå, hvilket har givet fjeldvågen et frugtbart år. De seneste uger er der set det største antal fjeldvåger i Danmark i omkring et kvart århundrede. Mange trækker videre mod syd og sydøst, men en del bliver, bare der er mus nok i landskabet, oplyser DOF.
Jan Skriver

Næppe siden 1988 har der været så mange fjeldvåger i det danske landskab, som det har været tilfældet i oktober 2011.


De smukke, langvingede rovfugle er gæster primært fra Sverige og Norge, hvor fjeldvågen er den mest talrige rovfugl. Den afløser så at sige vores hjemlige musvåge mod nord.


- Fjeldvågen er helt afhængig af lemminger, og når gnaverne har det godt, så har rovfuglene det også. Vi kan se, at der dette efterår er mange ungfugle blandt fjeldvågerne. De fleste af rovfuglene trækker videre mod syd til vinterkvarterer i blandt andet Østeuropa, siger Klaus Malling Olsen, der er ornitolog og fuglebogsforfatter.


Det er særligt i den østlige del af Danmark, at der er mange fjeldvåger. Det hænger blandt andet sammen med, at fugletrækstedet Falsterbo ved sydvestspidsen af Sverige har været begunstiget af godt trækvejr, som har sendt store antal af fjeldvåger mod de østdanske kyster.


Op imod et par tusinde fjeldvåger er de seneste uger trukket ud fra Falsterbo, der også sidste år bød på træktal for arten i nabolaget af 2.000 efter en årrække med væsentligt færre fugle.


- Tidligere var det en slags tommelfingerregel, at der cirka hvert fjerde år kom et lemmingår, som blandt andet fik fjeldvåger, ugler og kjover til at yngle talstærkt og fostre store kuld, som vi så fik et rykind af om efteråret i Danmark.


Men for et par årtier siden blev denne cyklus i lemmingernes levevis brudt. Endelig i sommeren 2011 har både lemmingen og gråsidemusen haft en frugtbar ynglesæson, der så forplanter sig til de fuglearter, der er afhængig af gnavere, siger Klaus Malling Olsen.


Fjeldvågen har i stil med traner en sydlig trækretning, og trækket i Danmark koncentrerer sig ved sydvendte kyster og odder med Gedser og Dueodde på Bornholm som de bedste steder.


21. oktober 1988 blev der over Gedser Odde sat verdensrekord i trækkende fjeldvåger, da der i løbet af en dag fløj 1.578 individer sydpå over Østersøen.


I Norge menes bestanden af fjeldvåger at tælle mellem 5.000 og 10.000 par, mens Sverige huser cirka det halve. Finland har få tusinde par fjeldvåger, mens de virkeligt store bestande findes i de arktiske egne af Rusland, hvor titusinder menes at yngle.


Det er primært norske og svenske fjeldvåger, der gæster Danmark med Sjælland som artens foretrukne landsdel. Også Tøndermarsken, de vestjyske fjorde, de nordjyske vildmoser og egnene omkring Limfjorden tiltrækker hvert år overvintrende fjeldvåger.


Yderligere oplysninger:


Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.


Klaus Malling Olsen,
Tlf. 38 80 88 05.