Nordamerikansk sangfugl fløj over Atlanterhavet til Vadehavet

mandag 24. oktober 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Onsdag 19. oktober blev en ny fugleart for Danmark og Skandinavien set i et krat på Mandø i Vadehavet, oplyser DOF. Den rødøjede vireo, som sangfuglen hedder, yngler i store dele af USA, og den holder normalt vinter i Sydamerikas tropevarme. Men på sit sydgående træk er den fløjet forkert og har i stedet krydset Atlanterhavet. Flere hundreder feltornitologer har de seneste dage tjekket tidevandstabeller og har besøgt Mandø for at få den amerikanske gæst i kikkerten.
Jan Skriver
For første gang i Danmark er en rødøjet vireo, der er en nordamerikansk sangfugl på størrelse med en buttet dansk rødhals, på besøg på vores breddegrader.

Den i Europa uhyre sjældne nordamerikanske sangfugl holder til i et krat på Mandø i Vadehavet, hvor ornitologen Eva Foss Henriksen fra Esbjerg opdagede den onsdag 19. oktober.

Det var lidt af en kratluskerbedrift, for den rødøjede vireo holder sig i reglen beskedent skjult i tætte krat, og viser sig tit kun i glimt. Der er ikke noget storskrydende amerikansk over den.

- Det er formodentlig kraftige vestenvinde, der har båret den rødøjede vireo over Atlanten til Jylland. Måske har den taget en pause på et skib et sted på oceanet, det er set før med amerikanske sangfugle, der når Europa, men det er aldrig til at vide, siger feltornitologen Morten Bentzon Hansen fra Netfugl.dk.

- Jeg tror, der er gode chancer for, at den rødøjede vireo bliver flere dage på Mandø. De små amerikanske sangfugle, der kommer til Europa, har en tendens til at være stationære en tid, siger Morten Bentzon Hansen.

Det er anden gang, at Mandø lægger naturscene til et førstegangsbesøg af en amerikansk sangfugl. I oktober 2006 blev en stribet sanger fundet i et krat på den lille ø, hvor den i to dage trak mange feltornitologer af huse.

- At netop Mandø er stedet, hvor ekstremt sjældne amerikanske fugle, dukker op, skyldes formentlig den kendsgerning, at bevoksningen på øen er begrænset og bliver besøgt af rigtig mange ornitologer. Hvis den havde siddet på en af naboøerne i Vadehavet eller et sted på Vestkysten mod nord ville den meget let kunne forsvinde i skov og krat og aldrig blive fundet, siger Morten Bentzon Hansen.

Mens landene på det europæiske fastland uhyre sjældent får besøg af sangfugle fra Nordamerika, så er det mere almindeligt, at De britiske Øer gæstes af amerikanske småfugle.

Øgruppen er ofte første mulighed for landkending, når man fra vest bliver blæst østpå over det store hav. Netop rødøjet vireo er den hyppigst forekommende af de meget sjældne amerikanere i Storbritannien og dermed Europa.

Til og med 2007 var der på De britiske Øer 153 fund af rødøjet vireo, oplyser Morten Bentzon Hansen. Island har 19 gange haft besøg af rødøjet vireo, mens der er 8 fund af arten i Holland og 1 i hvert af landene Belgien, Tyskland og Polen. Norge og Sverige har aldrig haft besøg af denne amerikanske sangfugl, der således fik Mandø som sit første skandinaviske stoppested.

Yderligere oplysninger fås hos:

Morten Bentzon Hansen,
tlf. 51 90 61 41.