Ugens fuglested: Gedser Odde

mandag 5. september 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommerserien ”Ugens fuglested” begyndte med Skagen, den gang trækfuglene var på vej nordpå. Nu er de godt i gang med at flyve sydpå igen og det er nærliggende at tænke på Gedser Odde - Danmarks sydligste punkt og et fremragende sted at se på efterårstrækket af havfugle, rovfugle og småfugle.
Joy Klein
Gedser Odde er den sydligste spids af Falster – og dermed Danmark. Kysten består af stejle skrænter med bagvedliggende marker. Langs klinten findes trapper der går ned til stranden. Ved Odden findes et fyrtårn, en fyrassistentbolig der nu huser Gedser Fuglestation, samt en nedlagt marinestation. Omkring fuglestationen ligger en stor have, der tiltrækker mange småfugle en stor del af året. Fra odden kan man følge trækket af havfugle samt landtrækket.

Gedser er mest kendt for havfugletrækket af ederfugle. Om efteråret kan man være heldig at se over 30.000 på én dag. Trækkende gæs ses i tusindtal og der er mange trækkende lommer, især rødstrubet lom, samt sortænder. Almindelig kjove ses om efteråret og med held kan man se mellemkjove, lille kjove og storkjove. Gedser Odde er formentlig det sted i landet hvor der trækker flest dværgmåger.

Gedser Odde er også kendt for trækket af fjeldvåger, men andre rovfugle ses også i pæne antal, bl.a. rød glente, rørhøg og musvåge.

Småfugletrækket er også imponerende. Tidligt på efteråret kommer gule vipstjerter og engpibere hvoraf mange raster på markerne omkring sydspidsen. Hvert år er der enkelte dage med et stort træk af blandede finkeflokke, mest bogfinker og kvækerfinker. Der ses også store flokke af ringduer – sommetider over 30.000 på én dag.

Sjældnere fugle ses af og til. I år er der f.eks. set rastende ellekrage i juni måned, og i juli måned blev der ringmærket biæder, lille flagspætte, drosselrørsanger og karmindompap.

For at komme til Gedser Odde følger man hovedvej E55 fra Nykøbing Falster sydpå til Gedser by. I byen drejer man til venstre ad Langgade (lige efter Strandvejen). Vejen bliver til Sdr. Boulevard og derefter Gedser Fyrvej. Ved at køre forbi fyrtårnet kommer man til en stor P-plads ved stranden. Herfra kan man gå længere østpå til marinestationen, hvorfra man kan følge fugletrækket over havet og over land. Man kan også gå tilbage til fuglestationen, der ligger ved siden af fyret og har offentlig adgang. Man går ind i fårefolden og følger stien til det stråtækte hus. Husk at lukke lågerne, og husk at blive på stien gennem haven. Det er ikke tilladt at gå hen til netterne. Om efteråret ringmærkes der fra d. 20. juli til d. 15. november. Fuglestationen har flere arrangementer, som man kan læse om på stationens hjemmeside. Søndag d. 25. september fra kl. 08.00 til kl. 13.00 holdes ”Ringmærkningens åbent hus” med ringmærkning af småfugle.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Gedser Odde i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt link til Fuglestationens hjemmeside.

Sommerserien om ”Ugens fuglested” er nu afsluttet.. Vi har koncentreret os om nogle lokaliteter der er spændende i sommermånederne. Men der er mange andre fuglesteder i Danmark og en del af dem er udmærkede udenfor sommersæsonen. For at læse beskrivelser af andre lokaliteter kan man klikke på fanebladet ”Ture og møder” på forsiden af DOFs hjemmeside og derefter på ”På egen hånd”. Her findes flere gode idéer til fugleture. DOF ønsker god tur og god fornøjelse!