Tror folketingskandidaterne på storken?

tirsdag 30. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening opfordrer en ny regering til at indse, at naturbeskyttelse er en væsentlig del af vores velfærd. God naturbeskyttelse kan forebygge udgifter på længere sigt. Og så kan det bringe storken tilbage til Danmark.
Tine Stampe
Dansk Ornitologisk Forening er meget tilfredse ved udsigten til at få udskiftet en regering, der gennem 10 år desværre ikke har gjort meget for naturen. Vi har tre krav til den kommende regering:

1) En ny og naturvenlig landbrugspolitik
2) Gang i statens og kommunernes naturgenopretning og naturpleje
3) Mere natur i nationalparkerne

En helt ny landbrugspolitik
Der er behov for at få danske landmænd til at tage aktivt del i naturbeskyttelsen. Det kan gøres ved at sikre, at EU-tilskud gives på betingelse af, at der ”dyrkes” natur på alle landejendomme. Jo mere natur, jo flere penge. Enkle midler til naturbeskyttelse er at stille krav om at køerne kommer på græs, lave udyrkede pletter i markerne til gavn for viber og lærker og at holde op med at dyrke de våde områder i nærheden af moser og vandløb.

Gang i naturgenopretningen
Kommunerne har ansvaret for Vandplanerne samt genopretningen og den løbende naturpleje af Natura 2000-områderne. Kommunerne har aldrig for alvor fået midler til at forvalte Vandplanerne og Natura 2000-planerne, hvilket der skal rettes op på. Natura 2000 områderne er af national og international interesse, og det skal sikres, at kommunerne har midler til at kunne gennemføre denne opgave God natur koster. Staten bør også igen afsætte midler til selv at kunne gennemføre store projekter i lighed med Skjern Å projektet.

Mere natur i nationalparkerne
Det er befolkningens forventning, at de danske nationalparker bliver flagskibe på naturområdet, hvilket betyder, at der skal skabes mere og bedre natur efter udpegningen som nationalpark. Ellers er de ligegyldige. De rekreative muligheder i den beskyttede natur får først værdi, når naturen folder sig ud på bedste vis, ligesom i nationalparker i alle andre lande. Det betyder fx, at landbruget i en nationalpark skal udvikle sig i en mere naturvenlig retning, og at der skal være zoner i parken med helt uforstyrret natur, hvor naturen har 'helle'.

Dansk Ornitologisk Forening opfordrer alle folketingskandidater til at spørge sig selv: Hvilken fugl ville jeg blive mest stolt ved at se i fremgang i min tid i Folketinget? Storken måske? Skal den tilbage i det danske landskab, kræver det et andet landskab og handlekraftige politikere, der tør udstikke en ny vej for Danmarks natur.

Yderligere oplysninger: Formand Egon Østergaard, tlf. 31 16 20 30.