Ugens fuglested: Margrethe Kog

tirsdag 30. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Når vadefuglene begynder at trække sydpå igen efter endt yngletid og gæs i titusindvis kommer til området i september, er Margrethe Kog i den sydlige del af det danske Vadehav et godt sted at gå på fuglekig.
Joy Klein
Margrethe Kog er navnet på området øst for det fremskudte dige mellem Emmelev Klev og den dansk/tyske grænse. Diget, der blev indviet i 1982, er bygget for at beskytte det bagvedliggende land mod stormflod. En tredjedel af arealet består af en saltvandssø, hvor vand fra havet pumpes ind for at opretholde saltholdigheden. Resten af området omfatter enge, mindre søer og kanaler. Vest for det fremskudte dige ligger vadehavet med et mylder af fugle der fouragerer på mudderfladene. Når vandet stiger, presses de op mod kysten og en del flyver over diget for at raste i Margrethe Kog.

August/september er et godt tidspunkt at se på vadefugle, når de fouragerer i området før de trækker sydpå. Alle de almindelige vadefugle ses her: hjejle, vibe og almindelig ryle i store flokke, og desuden bl.a. strandhjejle, islandsk ryle, brushane, lille kobbersneppe, storpove, sortklire og hvidklire. Af og til ses mere sjældne arter som hvidbrystet præstekrav, kærløber og odinshane.

Fra begyndelsen af september indtil slutningen af oktober ses store flokke af bramgæs. Det er ikke ualmindeligt at antallet når op på 20.000 fugle. Grågæs ses hele året rundt. Ænder benytter også saltvandssøen og der ses bl.a. gravand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, skeand, taffeland og troldand.

Der er altid en chance for at se rovfugle i området. Om sommeren ses rørhøg og hedehøg. Havørn dukker op med jævne mellemrum og vandrefalk kan også vise sig – det er et flot syn når alle de rastende vandfugle kommer på vingene ved et sådant besøg.

For at komme til Margrethe Kog kan man køre til Højer (rute 419 vestpå fra Tønder eller sydpå fra Ribe). I byen finder man skilte der viser til Vidåslusen. Her er der P-plads og et informationscenter (og et cafeteria). Fra toppen af diget kan man både se den nordligste del af kogen samt se ud over Vadehavet. Udenfor fuglenes yngletid (fra 16. juni – 28. februar) kan man gå eller cykle ca. 3½km sydpå ad stien der løber på indersiden af diget. Man kan dog ikke komme hele vejen ned til den sydlige del af kogen.

For at se den sydlige del kan man køre sydpå fra Højer ad vejen til Siltoft ved den tyske grænse. (Husk at man skal have pas med, selv om der ikke er grænsekontrol). Herfra kører man vestpå mellem Margrethe Kog og Rickelsbüller Koog på den tyske side af vejen for at komme ud til diget, hvor man kan parkere og gå op på toppen af diget.

Det er en fordel at besøge området omkring højvandet. Tidspunktet kan ses på DMI’s hjemmeside og det skrives op hver dag på en tavle i tårnet ved Vidåslusen.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Margrethe Kog i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området, link til ”dettabteland.dk”s hjemmeside med historien om Saltvandssøen, samt link til DMI’s hjemmeside om tidevand ved Vidåslusen.

Sommerserien om ”Ugens fuglested” går snart til ende. Vi har koncentreret os om nogle lokaliteter der er spændende i sommermånederne. Men der er mange andre fuglesteder i Danmark og en del af dem er udmærkede udenfor sommersæsonen. For at læse beskrivelser af andre lokaliteter kan man klikke på fanebladet ”Ture og møder” på forsiden af DOFs hjemmeside og derefter på ”På egen hånd”. Her findes flere gode idéer til fugleture. DOF ønsker god tur og god fornøjelse!