Ugens fuglested: Lille Vildmose

onsdag 24. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De uforstyrrede skove ved Lille Vildmose huser ynglende kongeørn og havørn, og de ses over området året rundt. Traner og storspove yngler endvidere i højmosen. Sensommer og efterår raster vadefugle i de tidligere tørvegravsområder, der nu er sat delvis under vand.
Joy Klein
Lille Vildmose i Østhimmerland, Nordjylland, dækker et område på 76km2, der omfatter bl.a. Tofte Mose, der er den største og bedst bevarede højmose i Nordvesteuropa. Mosen indgår sammen med Toftesø og Tofte Skov i et indhegnet reservat med krondyr og vildsvin. Nord for det indhegnede areal findes der mindre partier af højmose tilbage i bl.a. Portlandsmosen. I den nordlige del af arealet er et stort område, hvor der tidligere blev udvundet sphagnum, der nu er sat under vand. Endnu længere mod nord ligger Høstemark Skov, der er indhegnet græsningsskov med krondyr.

Det kan være en god idé at begynde en tur til lokaliteten med et besøg på Lille Vildmosecentret ved Birkesøvej (skiltet ved Østkystvejen mellem Egense og Øster Hurup). Her kan man få oplysninger om området samt en folder med et nyttigt kort, udgivet af Aage V. Jensens Fonde, der ejer store dele af Lille Vildmose. Man kan også få nyttige oplysninger i forvejen ved at gå ind på centrets hjemmeside, hvor man også kan finde et kort og beskrivelser af de forskellige tårne og gangstier.

Da der er så mange steder der tilbyder gode fugleoplevelser, fremhæves her kun to:

Selve Toftesø kan ses fra det ”nye” Toftesøtårn i kanten af søen. Her er der P-plads og tårnet er handicapvenligt. Der er en fin udsigt over til skarvkolonien, der er landets største, og højmosen bagved. For at komme ud til højmosen kan man følge en smal sti gennem skoven nord for søen (ikke handicapvenlig), indtil man kommer til en trappe der fører over hegnet omkring Tofte Mose og til en plankesti, der fører ud i mosen. Her kan man få en fornemmelse af højmosens storhed og stilhed og med held kan man se en af de ynglende storspover.

Ved at køre nordpå ad Ny Høstemarkvej, kommer man til Hegnsvej, der fører østpå gennem de gamle tørveudvindingsarealer, der nu er delvis under vand. Man kan holde i kanten af vejen og se ud over et stort område. Denne del af Vildmosen tiltrækker mange fugle. Her yngler lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, atlingand, skeand, taffeland, troldand, rørhøg, strandskade og klyde. Under efterårstrækket ses flere vadefuglearter der raster her, bl.a. hjejle, vibe, brushane, dobbeltbekkasin, samt forskellige ryler og klirer. Fiskeørn og rød glente ses også i træktiden, og der er gode chancer for at se kongeørn og havørn hele året igennem.

Caretakergruppen ved Lille Vildmose har en hjemmeside med liste over de mest spændende fuglearter set i området hvert år. Medlemmer af gruppen står i Tofte Sø tårnet hver søndag formiddag året rundt for at formidle fuglelivet i området.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Lille Vildmose i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt et link til caretakergruppens artsliste og til Lille Vildmosecentrets hjemmeside.

Sommerserien om ”Ugens fuglested” går snart til ende. Vi har koncentreret os om nogle lokaliteter der er spændende i sommermånederne. Men der er mange andre fuglesteder i Danmark og en del af dem er udmærkede udenfor sommersæsonen. For at læse beskrivelser af andre lokaliteter kan man klikke på fanebladet ”Ture og møder” på forsiden af DOFs hjemmeside og derefter på ”På egen hånd”. Her findes flere gode idéer til fugleture. DOF ønsker god tur og god fornøjelse!