Christian Hjorth tildelt Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris

onsdag 17. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
DOFs tidligere formand gennem 23 år, Christian Hjorth, er blevet tildelt Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris for sin enestående indsats for dansk natur og fugleliv gennem fire årtier.
Christian Hjorth har igennem alle årene ydet en stor frivillig indsats, som har resulteret i store fremskridt og forbedringer for naturen, men også i meget høj grad er kommet befolkningens oplevelsesmuligheder til gode.

Christian Hjorth begyndte sit engagement i DOF tilbage i 1972, hvor han hurtigt markerede sig både lokalt og på foreningens repræsentantskabsmøder. I 1980 blev Christian medlem af DOFs hovedbestyrelse, og allerede to år efter avancerede han til næstformand og blev medlem af Landbrugsministeriets Vildtforvaltnings- og Jagtråd. Det er i meget høj grad i Vildtforvaltningsrådet, at Christian har været med til at forbedre forholdene for Danmarks rovfugle og for de millioner af vandfugle, som besøger landet under trækket og om vinteren.

”Det er Christians fortjeneste, at jagten i Danmark er blevet mere bæredygtig. Først i 80erne under den store kampagne for en bedre jagtlov organiserede Christian et DOF-besøg hos 73 folketingsmedlemmer, og på et efterfølgende gruppemøde hos regeringspartiet Socialdemokraterne tog hele fem ordet og talte for en bedre jagtlov. Ingen havde tidligere set noget lignende,” siger Hans Meltofte, formand for DOFs naturpolitiske udvalg.

Det samlede resultatet af de mange års arbejde blev, at næsten alle vadefugle blev fredet, vandfuglejagten blev begrænset til fem måneder, der blev oprettet 50 jagtfrie områder, motorbådsjagtens i fjordene blev stoppet og det samme gjorde forfølgelsen af de danske rovfugle.

I 1988 afløste Christian Lorenz Ferdinand som formand for DOF, og det hed sig, at det kun var for et par år, indtil den rigtige blev fundet. Det blev i stedet til 23 år, hvilket gør ham til den længst siddende formand i DOFs historie.

Som naturpolitisk aktiv har Christian i større eller mindre grad samarbejdet med hele ni miljøministre. Med flere af dem udviklede det sig til venskaber, og to – Lone Dybkjær og Svend Auken – har modtaget DOFs BirdLife-pris for deres indsats for dansk natur og fugleliv. Christian er desuden blevet hædret af dronning Margrethe II som Ridder af Dannebrog.

Christians vedvarende og store indsats for DOF med projekter af faglig og naturpolitisk karakter har været afgørende for, at DOF i dag har mere end 16.000 medlemmer og i høj grad kan spille med på den naturpolitiske scene.

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi han har haft sin families fulde opbakning og fleksible kolleger. Der er nemlig ingen tvivl om, at Christian har varetaget to fuldtidsjobs – et lønnet som skoleleder og et ulønnet som aktiv i DOF.

Prisuddelingen fandt sted tirsdag d. 16. august i Fuglenes Hus.

Yderligere oplysninger: Christian Hjorth, tlf. 9744 8370 / 2928 7502