Ugens fuglested: Jægerspris Nordskov

onsdag 17. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En dejlig sensommertravetur i skoven for at besøge Danmarks ældste egetræ, med chance for at se rødrygget tornskade og hvepsevåge, før de trækker sydpå. Lyder det ikke godt? Stedet er Jægerspris Nordskov.
Joy Klein
Jægerspris Nordskov dækker et område på 13km2 af den nordøstlige del af halvøen Hornsherred mellem Roskilde Fjord og Isefjord. Den består af fire skove: Fællesskoven mod vest, Studehaven mod øst, samt Kohaven og Slotshegnet i syd. Fællesskoven og Studehaven rummer både områder med sitkagran, fyr og birk, samt mange små vådområder og skovsumpe ned mod kysten. Her kan man finde de 3 kæmpeegetræer ”Storkeegen”, ”Snoegen” (begge døde) samt ”Kongeegen” der er 1400-2000 år gammel men stadig i live. I skoven findes også den urørte skov Bredvig Mose og den smukke sø Kongens Lyng. Mellem skoven og fjorden ligger de vidtstrakte strandenge Nordskovsengene.

I skoven yngler ikke kun de almindelige skovfugle men også en del rovfugle, nemlig hvepsevåge, musvåge, duehøg og spurvehøg. De gamle træer tiltrækker hulrugende arter som huldue, sortspætte, stor flagspætte, lille flagspætte, rødstjert, broget fluesnapper og spætmejse. Skovsanger, med dens karakteristiske sang, er en anden spændende fugleart. Rødrygget tornskade yngler rundt omkring i området og ses bedst i hegn og i skovbryn, i rydninger i skoven og i buske på Nordskovsengene.

Havørn ses i området hele året rundt og om efteråret er der chance for at se fiskeørn. Vadefugle på træk holder til på det lave vand og mudderbankerne ud til fjorden og længere ude i fjorden ligger ænder og gæs.

Jægerspris Nordskov ejes af Kong Frederik d. VIIs Stiftelse på Jægerspris. Skoven er altså privatejet, men man må gå eller cykle på stier og veje i dagtimerne. Det kan være en fordel at købe en eller flere af de tre vandretursfoldere, som Stiftelsen har udgivet (kan købes via deres netbutik) da det kan være lidt vanskeligt at finde rundt i terrænet. Der er nemlig mange fine stier der inviterer til gåture i forskellige dele af skoven. Fra alle større P-pladser er der gode handicap- og barnevogsvenlige veje ind i skoven. De mindre veje kan være lidt mere besværlige at færdes på.

Man kan komme til skoven fra rute 53 mellem Frederikssund og Lyngerup. Hvis man kommer fra Frederikssund, drejer man til højre på rute 207 lige efter broen over Roskilde Fjord. Hvis man kommer sydfra, drejer man til venstre på Landerslevvej i Lyngerup. Man kan parkere ved Jægerspris Slot, ved Skoven Kirke (nord for Jægerspris på rute 207) og for enden af Barakvej i Kulhuse.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Jægerspris Nordskov i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt et link til Kong Frederik VIIs Stiftelses hjemmeside og til deres netbutik.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.