Grønirisker dør langsomt af parasitter i svælget

onsdag 10. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har de seneste uger fået en lang række henvendelser fra danskere, der finder svækkede og døende finker. Veterinærerne bekræfter tendensen: Parasit-infektionen ”gul knop” hærger lokalt især blandt grønirisker
Jan Skriver
Danske grønirisker er i denne tid i visse områder af landet i risikozonen for at få parasit-infektionen ”gul knop”, der forårsages af den encellede organisme Trichomonas gallinarum. Også duer, der færdes i flokke for at æde frø og korn, kan i særlig grad blive ramt af infektionen, som giver gullige og hvidlige svampede belægninger i svælget og halsen.

De inficerede fugle dør i reglen af sult, fordi svælget stopper til, så fuglene ikke kan æde.
- Siden midten af juli har vi fået en halv snes henvendelser fra danskere, der har fundet svækkede, døende eller døde grønirisker.

Henvendelserne er kommet fra både Jylland og den østlige del af Danmark, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Hos DTU Veterinærinstituttet fornemmer man også, at der er et stigende antal dødsfald blandt en af Danmarks mest almindelige havefugle, grønirisken.

- Siden 2005 har ”gul knop” givet anledning til mange dødsfald blandt småfugle i England, og infektionen har spredt sig til Sverige, Norge og Finland. Nu har den formentlig ramt danske bestande af småfugle. Det er typisk grønirisker, som dør af infektionen, der indtil nu tilsyneladende kun optræder lokalt, siger Jakob Harslund, der er dyrlæge hos DTU Veterinærinstituttet, sektion for pelsdyr og vildt.

I slutningen af juli var der et eksempel fra en have i Tappernøje, hvor der blev fundet fem døde grønirisker. Veterinærinstituttet modtog en af disse fugle, og ved undersøgelsen fandtes fuglen afmagret, og der blev påvist forandringer i hals og svælg, der kunne tyde på en infektion med Trichomonas. Parasitten kunne dog ikke påvises, da fuglen var begyndt at rådne. Hvis veterinærerne skal påvise Trichomonas, skal fuglen være død bare 12-24 timer, før veterinærerne modtager den, oplyser Jakob Harslund.

I denne uge har Dansk Ornitologisk Forening modtaget en alarm fra sommerhusområdet Kryle Klit i Nordjylland.

Her har en familie fundet 10 døde grønirisker, bogfinker og dompapper i løbet af de seneste to uger. Familien fodrer hele året fugle på et foderbræt i haven.

Familien forklarer, at fuglene får symptomer, der kan lede tanken hen på en forgiftning. De begynder at stritte med fjerene, vingerne bliver slæbende, benene slappe og fuglene krummer sig sammen, mens det kan ske, at der kommer en hvid væske ud af næbbet.

- Under en infektion med Trichomonas gallinarum, ”gul knop”, sker der det, at den encellede organisme, der er en såkaldt flagellat med fimrehår, formerer sig i svælget på fuglen. Det irriterer naturligvis den inficerede fugl, hvis slimhinder påvirkes kraftigt, og det kan ende med en betændelse. Det er karakteristisk, at fugle med ”gul knop” har en tilbøjelighed til at sidde og strække hals, forklarer dyrlæge Jakob Harslund.
Det er i særlig grad frøædende fugle, som finker og duer, der ofte æder kollektivt, som bliver ramt af infektionen på grund af Trichomonas gallinarum.

Det hænger sammen med, at infektionen smitter gennem munden. Jo tættere kontakt fuglene har, mens de æder, desto større vil risikoen for at komme til at huse parasitterne være.

- I 2007 var der i Danmark flere tilfælde med ringduer, der bukkede under på grund af ”gul knop”. I år lader det til, at finkefugle som grønirisker, der ofte stimler sammen ved foderbræt, har en øget risiko for at få infektionen, siger Jakob Harslund.

Der er også eksempler på, at rovfugle, der æder inficerede finker eller duer, har fået ”gul knop”.
Som haveejer og fugleinteresseret kan man forebygge infektioner med Trichomonas gallinarum ved at højne hygiejnen på og omkring foderbrættet, påpeger biolog Knud Flensted.

- Det bedste er ganske enkelt at holde en pause med fodringen. Infektionen spredes via fuglenes daglige og tætte kontakt ved det udlagte foder, hvorfor det hjælper, hvis man tvinger fuglene til at sprede sig en tid i terrænet. Det kan også have en forebyggende effekt at flytte foderstedet med jævne mellemrum, siger Knud Flensted.

Biologen påpeger, at den aktuelle øgede forekomst af parasit-infektionen ”gul knop” måske er en uheldig sideeffekt af en for massiv fodring af fugle året rundt.

- Det er tankevækkende, at det netop er grønirisken, der måske er den hyppigste fugl på foderbrættet, som bliver ramt af infektionen. Man bør ikke overdrive sin fodring af havens fugle, men holde igen på den årstid, hvor der er føde nok til de fleste fugle, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75

DTU Veterinærinstituttet.
Jakob Harslund, dyrlæge.
Tlf. 35 88 60 00 – 35 88 68 76 (direkte).