Ugens fuglested: Ølsemagle Revle

mandag 8. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ølsemagle Revle tiltrækker masser af nøgenbadere i sommermånederne, men hvis man ser bort fra badegæsterne kan man fra sidst i juli og hen til november nyde synet af de andre gæster der tiltrækkes af området, nemlig vandfugle i massevis - fremfor alt vadefugle, ænder og terner.
Joy Klein
Ølsemagle Revle er sammen med Staunings Ø i nord en vildtreservat der er udpeget som fristed for ynglende og trækkende vandfugle. Revlen og øen er opstået af sand aflejret af havet i den indre del af Køge Bugt. Mellem revlen/øen og kysten er der en lagune og strandenge mens der på havsiden er klitter og en lang sandstrand, der benyttes som nøgenbadområde om sommeren.

Der er kun få ynglefugle i området. De findes i de dele af reservatet der er lukket for offentligheden i ynglesæsonen. Ellers er området mest kendt for de mange rastende trækfugle der slår sig ned her, især om efteråret. Ølsemagle Revle er en af de bedste rastepladser for vadefugle i Østdanmark. Der ses tusindvis af vadefugle der fouragerer her fra sidst i juli og indtil november. Almindelig ryle, vibe og hjejle danner store flokke, men derudover ses så godt som alle vadefuglearter, der forekommer i Danmark. Udover de mest almindelige arter ses lille præstekrave, dværgryle, temmincksryle, krumnæbbet ryle, kærløber, stenvender og odinshane. Mange andefugle raster i det lave vand omkring revlen: især gravand, pibeand, krikand, gråand og troldand.

Den sjældne sortterne raster her fra slutningen af juli indtil sidst i september, og der ses trækkende fjordterner, havterner og dværgterner, med af og til en rovterne. Fiskeørn kommer regelmæssigt forbi i sensommeren og om efteråret går store flokke stære til ro i rørskoven.

For at komme til Ølsemagle Revle kører man ad motorvejen E20/E45/E55 fra København mod Køge Bugt og drejer af ved udkørsel 31. Ved at følge Cordozavej mod øst og at dreje mod syd ad Københavnsvej kommer man efter ca. 2km til et kryds med et skilt der peger østpå mod Revlen. Ved enden af vejen er der en P-plads og et fugletårn samt en dæmning der krydser lagunen og fører ud til stranden. Herfra er der 2km ud til nordspidsen af revlen. Det kan også anbefales at tage ud til Staunings Ø, hvorfra man har et godt overblik over nordspidsen af Ølsemagle Revle og de fugle, der ligger ved udløbet af Skensved Å i den nordlige del af lagunen. (De er vanskelige at se fra revlen). For at komme ud til Staunings Ø kan man parkere ved Jersie Strandpark, på østsiden af den sydligste rundkørsel i Solrød ved Jersie Strandvej (ved Dansk Kennelklub) og derfra gå ud til Staunings Ø.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Ølsemagle Revle i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt link til Naturstyrelsens folder om Ølsemagle Revle.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.