Ugens fuglested: Skallingen og Langli

tirsdag 2. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En anderledes oplevelse under sommerferien kan være en gåtur ad ebbevejen til øen Langli i Ho Bugt, den nordligste ø i Vadehavet. På Ho Bugts vestside er halvøen Skallingen også en tur værd. Området er yngle- og rasteplads for tusindvis af måger, terner, ænder og vadefugle.
Joy Klein
Skallingen er en relativ ny halvø, dannet over de sidste 3-400 år af sand der er ført sydover af havet fra Blåvands Huk. Halvøen er 8km lang. Vestpå mod havet er der klitter og østpå mod Ho Bugt et bredt bælte af marskland og strandeng. Fra Skallingen kan man se over til øen Langli i Ho Bugt. Midten af øen består af høje klitter mens de nordlige og sydlige spidser er marskland.

Det er på Langli, at de vigtigste ynglefugleforekomster findes, med anslået 15.000 par ynglefugle. Øen er den lokalitet i Vadehavet, der rummer de største kolonier af hættemåge, stormmåge og sølvmåge. Derudover yngler sildemåge, splitterne og havterne, samt skestork, bramgås, ederfugl og klyde. Her findes den tætteste bestand af strandskader i Europa.

Når ynglesæsonen er forbi kan man se store flokke af ænder og vadefugle der raster i området. Spidsand ses i stort antal. Knortegås, gravand, pibeand og krikand er også almindelige, og vadefugle omfatter bl.a. strandskade, hjejle, storspove og almindelig ryle. Mange rovfuglearter ses i området, bl.a. havørn og vandrefalk, der kan dukke op hele året rundt, samt rørhøg og hedehøg der ses i sommermånederne.

Spættet sæl ses tit på sandbankerne i Ho Bugt.

For at komme til Skallingen kører man ad rute 431 fra Varde (nord for Esbjerg) mod Oksby og Blåvands Huk. Ca. 6km efter Oksbøl fører en mindre vej sydpå til Ho by og fortsætter ud til Skallingen, hvor der er to P-pladser. Ved den sydligste findes ”Vogterhuset” (renoveret og omdøbt til ”Madpakkehuset”) med en udstilling, toiletter og picnicfaciliteter. Herfra kan man gå over engene i retning af øens sydspids. Selve spidsen er dog lukket for adgang.

I perioden 16. juli – 15. september er det tilladt at gå ud til øen Langli på den 4km lange ebbevej fra Nyeng. Turen tager ca. 1½ time den ene vej. Man må kun bruge ebbevejen ved faldende vand fra flod mod ebbe. Højvandstiderne kan oplyses af Ribe Turistbureau (tlf. 75421500). Husk også at checke vejrprognoserne. For at køre hen til ebbevejen drejer man til venstre ad Sønderballevej i Ho by. Vejen fortsætter til Nyeng.

Det skal bemærkes at det ikke er tilladt at medtage hunde på Skallingen eller Langli af hensyn til fugle- og dyrelivet.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Skallingen og Langli i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt link til Naturstyrelsens folder om Langli og Skallingen.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.