Storken prøver, men Danmark dur ikke

fredag 5. august 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den hvide stork er i år genindvandret som dansk ynglefugl. Men storkeparret i Skærbæk i Sønderjylland fik fiasko. Alle ungerne døde i reden, formentlig på grund af fødemangel. Desværre helt forudsigeligt, fordi Danmark i dag mangler levesteder for storken, konkluderer DOF’s storkeekspert Hans Skov i bladet Fugle og Natur.
”Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt”. De berømte ord fra ”Sangen om Larsen” blev skrevet til musicalen ”Melodien der blev væk” fra 1935 i en tid, hvor der ynglede masser af storke i Danmark. Men ordene passer også alt for godt på den skæbne, der er overgået det første ynglende storkepar i Danmark siden 2004.

Det så ellers lovende ud, da et par unge storke indtog en rede i Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk i Sønderjylland i begyndelsen af maj. I modsætning til storkeparret i Gundsølille på Sjælland, der stammer fra et svensk udsætningsprojekt og ikke trækker væk om vinteren, så var de nye storke i Skærbæk rigtige vilde storke, som har overvintret i Afrika.

”Dermed kan man reelt tale om, at Hvid Stork er genindvandret som ynglefugl, men desværre endte det som frygtet. Storkene kunne ikke finde mad nok til ungerne i landskabet omkring Skærbæk”, siger Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forenings storkegruppe.

Landbruget fortrænger storken

Som så mange andre landsbyer i Danmark har Skærbæk en lang historie med storke. I 1934 var der 10 par storke i byen. Endnu i 1952 var der 3 par storke og en enlig stork i byen. I 1960-erne og 1970'erne var kun et par storke tilbage. De boede på en pæl i en villahave hørende til Skolegade 29. Denne rede var beboet frem til 1982, men efter de 3 unger fløj fra reden i 1978 kom der ikke mere unger på vingerne herfra.

”Området skiftede i 1970'erne gradvist karakter fra vidtstrakte marker og enge, der blev afgræsset af kvæg, til monokulturer der blev drevet meget intensivt. Det er stadig tilfældet, og desværre er mange af områdets store kvægbrug ikke økologiske brug. Køerne kommer derfor ikke længere ud på græs. Så selv om der er meget kvæg i området, så er det ikke ensbetydende med, at der er store afgræssede arealer, hvor storkene kan finde føde. Tværtimod”, siger Hans Skov.

Den første unge blev fundet død under reden 26. juni, og den 6. juli var det helt slut. Det var den sidste dag, at storkene blev set ved Hjemsted Oldtidspark.

”Man må bare erkende, at det moderne landbrug ikke levner livsrum for en så krævende fugl som den hvide stork. Den vil formentlig kun kunne bide sig fast i områder som Skjern Enge og Vejlerne. Steder hvor naturhensyn vejer tungere end hensynet til profitabelt landbrug”, konstaterer Hans Skov.

Yderligere oplysninger: Hans Skov 21607295